วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ

วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ

วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ
วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ

ความฉลาดมากคือความสามารถในการรวบรวม และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือทักษะที่มีออกมากับทุกสิ่งในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อตัวเราเองและ เทคนิคต่อไปนี้เป็นเทคนิคในการเพิ่มพูนปัญญา

มันอาจทำให้คุณกลายเป็น Albert Einstein หรือ Steve Jobs และได้รับการค้นคว้า และพบว่าเทคนิคเหล่านี้มีผลดีต่อสติปัญญาช่วยให้สมองเฉียบคมยิ่งฝึกฝนมากขึ้น เช่นเดียวกับการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม. ความฉลาดเริ่มต้นด้วยการอ่าน ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งซึมซับความรู้มากขึ้นเท่านั้นและนั่นทำให้เราฉลาดขึ้น

ตั้งเป้าหมายการมีเป้าหมายช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้ ยิ่งเราวางแผนดีแค่ไหนเหมาะสมก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้นเพิ่มความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง

อย่าคิดซับซ้อน ความสามารถในการรวบรวมความรู้ และทักษะในการนำไปใช้ดังนั้นหากเราคิดอะไรอย่างเป็นระบบคิดและทำทีละอย่างเราจะพบว่าเราสามารถทำงานได้ดีขึ้น

So clever is the ability to collect. And apply knowledge or skills to everything in life, which is the most important thing we can do for ourselves and The following are techniques for increasing your intelligence.


It could turn you into Albert Einstein or Steve Jobs and get researched. And found that these techniques have a positive effect on intelligence, helping the brain to be sharpened even more practiced The same goes for exercise that has a positive effect on your muscles, the more you train, the stronger it gets.

Read more. Intelligence begins with reading. The more we read, the more knowledge we absorb, and that makes us smarter.

Set goals. Having goals helps you plan your life. The better we plan, the more sensible it becomes, the more we feel ourselves.

Don’t think complicated. The ability to consolidate knowledge And implementation skills, so if we think systematically, think and act one by one, we will find that we can do a better job.

Play Sudoku. This game can be called a brain challenge. Help the logical thinking system The Alzheimer’s Association of the United States said. This game may reduce your chances of becoming Alzheimer’s.

วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

ความฉลาด8ด้าน

ความฉลาด8ด้าน

ความฉลาด8ด้าน ความชอบหรือความถนัดของเด็กส่วนใหญ่จะเริ่มชัดเจนเมื่ออายุประมาณ 4 ขวบขึ้นไปเนื่องจากเป็นวัยที่พัฒนาการพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ผลก็คือคุณสามารถลองทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นและหากพ่อแม่ของคุณอยากรู้ว่าลูกของคุณจะเก่งด้านไหนอยากทำอะไรในช่วงวัยนี้ก็อย่าพลาดเพราะเป็นวัย “จู้จี้จุกจิก” พวกเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไร ซึ่งสังเกตได้ง่ายมาก

ที่เด็กจะเรียนรู้ที่จะส่งมอบที่เขาชอบหรือไม่. พ่อแม่ควรหาเวลาพาลูกออกไปทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการที่หลากหลาย แต่วันนี้ผมขอแนะนำแนวทาง “พหุปัญญา” ของศาสตราจารย์โฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา เด็กแต่ละคนมีพรสวรรค์หรือความสามารถด้านสติปัญญาของมนุษย์ที่แตกต่างกัน และมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครดังนั้นการพยายามค้นหาจุดแข็งของเด็กว่ามีความฉลาดตรงไหนและมีรูปแบบอย่างไรสิ่งนี้จะช่วยให้เข้าใจและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม

ความฉลาด8ด้าน ตามทฤษฎี Multiple Intelligences

 1. ความฉลาดทางภาษา: เด็กที่มีความสามารถทางภาษาสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 2. ความฉลาดทางตรรกะและคณิตศาสตร์: ความสามารถในการใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา จำแนกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
 3. ความฉลาดด้านดนตรี: เด็กที่ฉลาดทางดนตรีจะไวต่อเสียงมาก และสามารถเชื่อมโยงระหว่างเพลงและเครื่องดนตรี
 4. ความฉลาดทางร่างกาย: เด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วอวดและสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและงานฝีมือ
 5. ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์: เด็ก ๆ คิดและสื่อสารด้วยสายตา เต็มไปด้วยจินตนาการรักศิลปะจดจำเส้นทางให้ดีและอ่านแผนที่ให้ดี
 6. ความฉลาดด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: เด็กมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมมีเพื่อนเยอะชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความสามารถในการเป็นผู้นำสูง
 7. ความฉลาดในการเข้าใจตนเอง: เด็ก ๆ จะมีความเป็นตัวของตัวเอง ชอบทำงานคนเดียวเชื่อในความสามารถและมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งที่แตกต่าง
 8. ความฉลาดตามธรรมชาติ: เด็ก ๆ จะรักการผจญภัยในโลกกว้าง พวกเขามักจะออกไปเดินเล่นเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมและพวกเขาก็สนใจพืชและสัตว์เป็นอย่างมาก

8 Intelligence Most kids’ preferences or aptitudes begin to become apparent around age 4 and older, as they are developing age and ready to engage in various activities. As a result, you can try more things, and if your parents are curious about what your kids will be good at at this age, don’t miss out on them. What do they like? They don’t like what they want to do, they don’t want to do anything. Which is very easy to notice.

Where the child will learn to deliver as he likes or not. Parents should find time to take their children out for a variety of activities. To find one’s own preferences and aptitudes, which offers a wide range of actionable approaches. But today, I would like to introduce Professor Howard Gardner’s “Multiple Intelligence” approach. Each child psychologist has a different human intelligence or talent. And it has a unique style, so trying to find your child’s strengths, how smart they are and how they are formatted, will help them understand and encourage them to develop properly.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ

อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ ลูกน้อยสามารถเป็นอัจฉริยะได้ง่ายๆ

อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ ลูกน้อยสามารถเป็นอัจฉริยะได้ง่ายๆ ด้วยความสามารถทั้ง 8 นี้ที่สามารถสร้างขึ้นได้เองเมื่อทารกคลอดออกมามีงานวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดหรือศักยภาพ หลังคลอดซึ่งสามารถพัฒนาได้ในภายหลังแบ่งออกเป็น 8 ด้าน (Multiple Intelligences)

อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ ลูกน้อยสามารถเป็นอัจฉริยะได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. ความฉลาดในการพูดและภาษา (Verbal-Linguistic Intelligence) คือความสามารถในการเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียนการเรียนรู้ภาษาการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี ศักยภาพนี้สูงในนักเขียนนักกฎหมายนักปรัชญานักข่าวนักการเมืองและครู
 2. ความฉลาดทางตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematic Intelligence) คือความสามารถของตรรกะเหตุผลทัศนศิลป์ที่มุ่งแสดงความหมายและตัวเลข คณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์การสืบสวนและความสามารถในการคิดคำนวณที่ซับซ้อน ศักยภาพนี้สูงในนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์วิศวกรแพทย์และนักเศรษฐศาสตร์
 3. ความฉลาดเชิงพื้นที่และการมองเห็น (Visual-Spatial Intelligence) คือความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจ มิติและการสร้างภาพในจินตนาการและนำมาสร้างสรรค์เป็นผลลัพธ์ทิศทางประสาทสัมผัสที่ดีและทำงานประสานมือตาได้ดีมีศักยภาพสูงในศิลปินจิตรกรประติมากรนักออกแบบสถาปนิกวิศวกร
 4. ความฉลาดในการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) คือความสามารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวเพื่อการออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ดีจากการเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ชอบการแสดงและยังสร้างสิ่งต่างๆได้ดีอีกด้วย เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีการเรียนรู้ทางร่างกาย ศักยภาพนี้สูงในนักกีฬานักเต้นนักแสดงศัลยแพทย์ผู้สร้างและทหาร
 5. ความฉลาดทางดนตรี (Musical-Rhythmic Intelligence) คือความสามารถในการเข้าใจ และสร้างเสียงดนตรีเข้าใจจังหวะและมักจะไวต่อน้ำเสียงและจังหวะ ศักยภาพนี้สูงในนักแต่งเพลงนักดนตรีนักเต้นผู้ผลิตเครื่องดนตรีนักร้องนักวิทยุ
 6. ความฉลาดในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal-Social Intelligence) คือความสามารถในการเข้าใจความคิดของผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสามารถจูงใจผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามในแวดวงนี้พบได้สูงในนักการเมือง ผู้นำทางศาสนานักสังคมสงเคราะห์ผู้บริหารครูนักการศึกษาพนักงานขายนักโฆษณา
 7. ความฉลาดในการรู้จักตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือความสามารถในการคิด และสะท้อนตัวเองว่าเป็นบุคคลแห่งวิปัสสนา ชอบทำงานคนเดียวสามารถเข้าใจอารมณ์เป้าหมายและแรงบันดาลใจของตนเองมักจะมีการเชื่อมโยงของการแสวงหาหรือการค้นหาตามแนวคิดของตนเอง เข้าใจความรู้สึกภายในของผู้คนศักยภาพนี้สูงในนักปรัชญานักจิตวิทยานักเทววิทยานักเขียนที่ปรึกษาจิตแพทย์และนักวิทยาศาสตร์
 8. ความฉลาดในการเข้าใจธรรมชาติ (Naturalistic-Physical World Intelligence) คือความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติพืชสัตว์ธรณีวิทยาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรอบตัว สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆในธรรมชาติรอบตัวสามารถจดจำและจัดหมวดหมู่ประเภทต่างๆได้ดี ศักยภาพนี้พบได้สูงในนักวิทยาศาสตร์นักธรรมชาติวิทยานักอนุรักษ์นิยมชาวสวน

A genius can create 8 things Your baby can be a genius easily. With these eight abilities that can be spontaneously generated when a baby is born, research has been done on intelligence or potential. Postpartum which can develop later in 8 areas ( Multiple Intelligences ).

A genius can create 8 things Your baby can be a genius as follows:

Intelligence of speech and language (Verbal-Linguistic Intelligence) is the ability to understand the meaning and use of language. Speaking and writing, learning a language, using language to communicate to achieve goals, convey emotions and feelings to others to understand well. This potential is high in writers, lawyers, philosophers, journalists, politicians and teachers.

Logical and mathematical intelligence. (Logical-Mathematic Intelligence) is the ability of logic, reason, visual arts aimed at expressing meaning and numbers. Mathematics and scientific analytical thinking, investigative and complex computational thinking ability. This potential is high in scientists. Mathematicians, Engineers, Physicians, and Economists

Spatial intelligence and visual acuity. (Visual-Spatial Intelligence) is the ability to see and understand. Dimension and visualization in the imagination and creativity are results, direction, good sensory and hand-eye coordination, high potential in artists, painters, sculptors, designers, architects, engineers.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

สังเกตอย่างไรว่าลูกมีแววเด็กอัจฉริยะ

สังเกตอย่างไรว่าลูกมีแววเด็กอัจฉริยะ

สังเกตอย่างไรว่าลูกมีแววเด็กอัจฉริยะ หากลูกแสดงแววอัจฉริยะตั้งแต่ยังเล็กเช่นสามารถบอกโน้ตเปียโนได้ทันทีที่แม่เล่นเปียโน คุณแม่สามารถพูดได้ว่าลูกมีแนวโน้มที่จะเก่งดนตรี แต่มักจะบอกได้ยากว่าลูกจะเก่งหรือไม่ก่อนอายุ 2 ขวบและ 3-5% จะเริ่มฉายแววเมื่อเป็นผู้ใหญ่

สังเกตอย่างไรว่าลูกมีแววเด็กอัจฉริยะ หากลูกมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ น่าจะบ่งบอกว่าเป็นเด็ก “เก่ง”

 • มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีความจำที่ดี
 • ชอบใช้ความคิด
 • สนใจอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • แสดงความอยากรู้อยากเห็นด้วยความคิดที่ลึกซึ้งเกินวัย
 • ขอที่นี่ถามกับแม่บ่อยๆ
 • มีวุฒิภาวะดีกว่าเด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาสามารถใช้คำศัพท์ต่างๆได้ดีและมีความสนใจในการอ่านมาก
 • ชอบทำการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบของการแก้ปัญหา.
 • เป็นเด็กที่มีความอ่อนไหวต่อการรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว
 • มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและสัตว์เลี้ยง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
 • ชอบเกมที่ท้าทายความคิดเช่นเกมทายใจเกมตัวเลขเกมแมชชีนเลิร์นนิง
 • มีจินตนาการที่ค่อนข้างชัดเจนเช่นบอกพ่อแม่ว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นนักบิน จะสามารถขับเครื่องบินเจ็ทได้จะเรียนเก่ง
 • มีสมาธิที่ดีและยาวนานกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
 • สามารถเล่นหรือทำอะไรก็ได้ที่ต้องการสมาธิ
 • บางทีอาจมีทัศนคติของผู้ใหญ่ที่ท้าทาย
 • ดูเหมือนมีพลังมีความกระตือรือร้นมาก

How do you notice that your child has a glittering genius? If your child is a prodigy, for example, you can tell the piano notes as soon as Mom plays the piano Mom can say that your child tends to be good at music. But it is often difficult to tell if your child will be good before the age of 2, and 3-5% will start shining as an adult.

If the child behaves as follows: It should indicate that he is a “good” kid.

 • Ability to learn things quickly and have good memory.
 • Likes thinking.
 • Interested, curious, and eager to learn. Know something new
 • Show curiosity with thoughts that are too deep for her age
 • Ask here, ask mom often
 • Maturity better than other children.
 • Good command of the language, good vocabulary and interest in reading.
 • I like doing experiments to find the answers to the solutions. Problem.
 • Being a child who is sensitive to perception of things going on around him
 • Compassionate to others and pets.
 • Have good analytical and problem solving abilities.
 • I like mind challenging games such as mind games, numbers games, machine learning.
 • Have quite a clear imagination like: Tell his parents that he grows up that he wants to be a pilot. You will be able to fly jet planes and will be good at studying.
 • Have better concentration and last longer than children of the same age.
 • Can play or do anything that needs concentration.
 • Perhaps there is a challenging adult’s attitude.
 • Looks energetic.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

การพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ

การพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ

การพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ การเรียนรู้โดยใช้ความจริงทางธรรมชาติที่สั้นที่สุดเผยให้เห็นความฉลาดที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนขึ้นอยู่กับว่ามันสามารถใช้ได้หรือไม่ คนเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความโง่เขลา หรือเกิดจากความโง่เขลาหรือความไม่รู้ดังนั้นคนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน มีสมองที่ไม่รู้และเริ่มเรียนหาความรู้มุ่งสู่ความฉลาดทุกคนมีโอกาสที่จะฉลาดหรือเป็นอัจฉริยะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้

ครูดีหรืออัจฉริยะมาสอน และรู้วิธีคิดอัจฉริยะสามารถคิดค้นวิธีฝึกสมองได้ที่ไหนหาทางออกพ้นทุกข์เป็นอัจฉริยะตัวจริงถ่ายทอดความรู้และวิธีการได้ง่ายลัดตรงเป้าหมายจึงกลายเป็นครูอัจฉริยะอย่างแท้จริงเทคนิคการสอน หรือกรณีศึกษาที่บันทึกและถ่ายทอดเป็นเล่มใหญ่ 3 เล่มเพื่อให้ทราบถึงความฉลาดของอัจฉริยะของบุคคลแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณสอนนั้นง่ายรวดเร็วและถูกต้องเมื่อคุณศึกษาและ

พิจารณาจนเข้าใจอย่างแท้จริง จะหลุดพ้นจากความโง่ที่นำไปสู่ความโง่ต่อไปเมื่อเขารู้แล้วเขาไม่ใช่คนโง่เขาฉลาดตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตาย

การพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ มีกรณีศึกษามากมายที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขายที่ชาญฉลาดอย่างไม่สิ้นสุดเช่นเมื่อมองไปที่น้ำที่ไหล เห็นความตายของทุกสิ่งหยุดยึดมั่นหรือคิดอยากออกจากความจริงฟังอธิบายพิจารณาความจริงข้างถนนป่าบ้านพิจารณาตัวเองจนเข้าใจเช่นพูดสั้น ๆ มีบางอย่างเกิดขึ้น หนึ่งในสิ่งเหล่านั้นหายไป ผู้มีปัญญาจะเข้าใจโดยฉับพลัน ผู้เป็นอัจฉริยะย่อมรู้ว่าศิษย์พ้นจากอวิชชาเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม คนโง่ก็

เหมือนคนตาบอดในความมืดความไม่รู้ คนฉลาดรู้เหมือนคนดูดีเขาเห็นความจริง คนโง่คิดทั้งวันและไม่เข้าใจ เมื่อเจอสภาพธรรมเช่นนี้แล้วพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะไม่เข้าใจไม่เกิดไม่ทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เบื่อการเกิด . หรือไม่อยากเกิดมาเพื่อพบกับความโง่เขลาหรือความทุกข์. สลัดความอยากโง่ออกไป นักบวชบางคนเพียงแค่ฟังคำสอนดังกล่าวและเข้าใจ และพบความฉลาดในทันใดบางท่านไม่ได้บวช เป็นชาวบ้านก็ฉลาดได้ เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนแก่คนป่วยคนบ้าคนบ้าอัจฉริยะสามารถสอนให้เข้าใจในรูปแบบต่างๆ สู่ความสุข

คนอัจฉริยะสอนคนด้วยความรัก สอนให้รอดจากความทุกข์. เป็นอัจฉริยะเช่นเดียวกับที่คุณเป็น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่คุณทำวิธีที่คุณคิดคำสอนที่คุณถ่ายทอดแม้ว่าคุณจะตายไปนานแล้วก็ตามคำสอนนั้นมีประโยชน์เสมอ เมื่อมีคนคิดและเข้าใจ

Brain Development Learning using the shortest of natural truths reveals the intelligence inherent in every human being, depending on whether it can be used or not. not All of us are born with foolishness. Or caused by ignorance or ignorance, so everyone is born equal Having a ignorant brain and starting to learn knowledge, aiming for intelligence, everyone has the opportunity to become smart or be a genius. It depends on you.

Good teacher or genius to teach And knows how to think, genius, where can invent a way to train the brain, find a way out of suffering, be a true genius, easily transfer knowledge and methods, shortcuts, direct goals, thus becoming a true genius teacher

teaching techniques Or case studies recorded and transmitted in three large volumes to show the intelligence of a person’s genius. Indeed, what you teach is easy, fast and accurate when you study and

Consider until you truly understand Will be freed from the stupidity that leads to stupidity when he knows it, he is not a fool, he is wise from birth, old, hurt and death.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

6 วิธีง่าย ๆ ช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน

6 วิธีง่าย ๆ ช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน

6 วิธีง่าย ๆ ช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน พนักงานออฟฟิศอย่างเรามีเรื่องที่ต้องคิด จะวิเคราะห์ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาทำงานที่เครียดมากสมองต้องทำงานตลอดเวลา แทบจะไม่ได้หยุดพัก แต่ข่าวดีก็คือสมองของเรายังคงพัฒนาต่อไปได้ ไม่ว่าอายุของเราจะโตแค่ไหน แต่อาจมีข้อ จำกัด ในเรื่องความเร็วในการคิด และดึงข้อมูลออกมา แต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆก็จะทำให้สมองคล่องตัวมากขึ้น และเรียบเนียนขึ้นได้ด้วย

6 วิธีง่าย ๆ ช่วยพัฒนาสมองในการทำงาน เพื่อให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. เขียนไดอารี่หรือเขียนสิ่งที่สะท้อนใจคุณ เป็นการสรุปเรื่องราวของ 1 วันที่ผ่านมาเหมือนกับการเขียนสรุป 1 วันที่เราได้พบกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทเรียนของวันนี้? อาจเป็นประโยคบทความหรือรูปภาพเพียง 5-10 นาทีต่อวันก่อนนอน จะทำให้สมองของเราดีขึ้น
 2. เล่นเกมลับสมอง เล่นฝึกสมองขั้นพื้นฐานและที่คลาสสิคที่สุดคงหนีไม่พ้นเกม Scrabble หรือเกมทายคำศัพท์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษหรือเกมที่ใช้ทักษะด้านตัวเลขเช่น Sudoku เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ทุกวันนี้เราสามารถเล่นเกมผ่าน App ในมือถือได้ตลอด ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายในการฝึกสมองและมีความสนุกสนานอีกด้วย
 3. อ่านหนังสือเพิ่มเติม เพราะการอ่านจะทำให้เรามีสมาธิใช้สมองคิดตามสิ่งที่อ่าน ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาฝึกสมองของเราได้ แม้ว่าเราจะสามารถอ่านหนังสือในภาษาอื่น ๆ ได้เช่นกันมันจะเป็นการฝึกสมองที่ดีมาก พยายามให้ได้ทุกวัน อ่านอย่างน้อยวันละ 1 บท
 4. อธิบายสิ่งที่คุณรู้ให้คนอื่นฟัง นอกเหนือจากการฝึกสมองแล้วยังทำให้เราเข้าใจสิ่งที่กำลังอธิบายได้ดีขึ้นอีกด้วย รู้วิธีจัดระบบความคิดลำดับชั้นและกระบวนการประมวลผลในการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจตามที่เราเข้าใจ
 5. เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  การเรียนภาษาช่วยให้คุณใช้สมองในการจดจำเรียนรู้และทบทวนหัวข้อในบทเรียนโครงสร้างประโยคคำศัพท์ ช่วยให้เราใช้สมองได้เต็มที่และยังเพิ่มทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงานอีกด้วย
 6. การทำสมาธิ เป็นวิธีที่ทำให้จิตนิ่ง และทำให้สมองปลอดโปร่งมีสมาธิช่วยให้เรามีสติ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ทำงานได้ดีขึ้นสมองของเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่นกัน เลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเรา และพยายามฝึกฝนวันละนิดเพื่อให้สมองได้รับการฝึกฝนหรือเป็นการฝึกสมองที่มีอยู่ตลอดเวลาประสิทธิภาพผลิตผลงานต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้า

simple ways to improve your brain in work Office workers like us have things to think about. It can be analyzed all the time, especially when working with extreme stress, the brain has to work all the time. Hardly a break But the good news is that our brains can still develop. No matter how old we are, there may be limitations in thinking speed. And extract information But if we practice more often, it will make the brain more agile. And smoother too

Write a diary or write something that resonates with you. It is a summary of the story of the past 1 day, the same as the one-day summary that we have found what we have learned from today’s lesson? It could be a sentence, an article, or a picture for just 5-10 minutes a day before bed. Will make our brain better
Play brain games Play the most basic and classic brain training game, probably from Scrabble or Thai word guessing game. Or English, or a number-based game like Sudoku is a great choice. Today we can play the game through the App in our mobile phone at all times. Which is considered an easy way to train your brain and have fun as well.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

8 ด้าน ความฉลาดในตัวมนุษย์

8 ด้าน ความฉลาดในตัวมนุษย์

8 ด้าน ความฉลาดในตัวมนุษย์ หลายคนชอบตำหนิคนอื่นว่า “นี่มันโง่จริงๆ” จริงหรือเปล่า ?? ที่รีบสรุปแบบนั้น …
ขอบอกเพียงว่าเขามีผลงานวิจัยมนุษย์มีความฉลาดในหลาย ๆ ด้าน อย่าสรุปคนจากมุมเดียวมิฉะนั้นอาจเป็นการ “โชว์โง่”

มาดูความฉลาดทั้ง 8 ด้านของเราที่งานวิจัยยืนยัน ศาสตราจารย์โฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ (Howard Gardner **) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเสนอ “The Theory of Multiple Intelligences *) ความคิดเกี่ยวกับความฉลาดของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดทางภาษา (Linguistic) ความฉลาดเชิงมิติ (Spatial) ความฉลาดทางคณิตศาสตร์และตรรกะ . (Logical-Mathematical) ปัญญาของมนุษย์. (Intrapersonal) ความฉลาดทางดนตรี (ดนตรี) ความฉลาดในการเข้าใจตนเอง (Interpersonal) ความฉลาดทางร่างกาย (Bodily –Kinesthetic) ปัญญารู้ธรรมชาติ (Naturalistic)

การยึดติดกับความเชื่อเดิม ๆ ที่ว่าเด็กฉลาดเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอาจไม่เพียงพอในทฤษฎีพหุปัญญา (8 Multiple Intelligences) เชื่อกันว่าเด็กแต่ละคนมีสติปัญญาที่แตกต่างกัน และมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครดังนั้นพ่อแม่และครูควรพยายามหาจุดเด่นของเด็กว่ามีความฉลาดในด้านใดบ้าง และเกิดขึ้นได้อย่างไร? เพื่อทำความเข้าใจและสามารถช่วยเขาพัฒนาสไตล์ของตัวเองได้

8 ด้าน ความฉลาดในตัวมนุษย์

ความฉลาดทางดนตรี (ดนตรี)

เด็กที่ฉลาดด้านดนตรีมีความไวต่อเสียงมาก และสามารถเชื่อมโยงระหว่างเพลงและเครื่องดนตรีได้พวกเขามักจะชอบร้องเพลงและใช้เทคนิคในการเรียนรู้ผ่านบทเพลงและจังหวะ
จุดเด่นของเด็กที่เข้าใจดนตรีคือพวกเขามักจะหลงใหลในดนตรีและดนตรีทำให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมีความคล้องจองหรือแบบแผน ในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้พวกเขาดูดซับและจดจำข้อมูลเป็นรูปแบบและบทกวีหรือคำคล้องจอง

ความฉลาดของร่างกาย (Body-Kinesthetic)

ความฉลาดนี้ตรงกับความหมายของชื่อ: เด็กที่มีสุขภาพดี สามารถทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วอวดและสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและงานฝีมือ
จุดเด่นของเด็กที่ฉลาดทางร่างกายคือพวกเขาตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางร่างกายได้ดีพวกเขาใช้ประโยชน์จากกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้ดีพวกเขาเคลื่อนไหวอยู่เสมอเมื่อพวกเขาเรียนรู้ (ทำให้ดูเหมือนนั่งนิ่งไม่ได้)

ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial)

เด็กที่มีสติปัญญานี้คิดและสื่อสารด้วยสายตา พวกเขาชอบเล่นเกมภาพเหมือนตัวต่อที่เต็มไปด้วยจินตนาการ และรักงานศิลปะ. นอกจากนี้ยังจำทิศทางได้ดี และอ่านแผนที่ให้ดี
จุดเด่นของเด็กที่มีความฉลาดเชิงพื้นที่คือเขาสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆในหัวของเขาและวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาสามารถจินตนาการและสร้างโลกใหม่ในความคิดของเขาได้ (หรือฝันกลางวัน) เขาถนัดในการจัดการและเล่นสิ่งของและมีทักษะในการใช้มือที่ดีความ

ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal)

เด็กที่ฉลาดทางด้านนี้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นคนที่มีเพื่อนมากมาย ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความสามารถในการเป็นผู้นำสูง
จุดเด่นของเด็กปัญญาสัมพันธ์คือพวกเขาชอบเล่นเป็นกลุ่มพวกเขาสามารถนำผู้อื่นได้ดีพวกเขาสนใจในความรู้สึกของพวกเขาและมักจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความฉลาดในการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal)

ในทางกลับกันเด็กที่เข้าใจตัวเองชอบทำงานคนเดียว พวกเขามักจะอยู่ด้วยตัวเอง และถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าสังคม แต่พวกเขาเชื่อมั่นในความสามารถและมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆ
จุดเด่นของเด็กที่ตระหนักรู้ในตนเองคือพวกเขาทำงานได้ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายชัดเจนว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรรักความยุติธรรม

ความฉลาดด้านรู้จักธรรมชาติ (Naturalistic)

เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ชอบผจญภัยในโลกกว้าง (นอกบ้าน) มาตั้งแต่เด็ก จึงมักเห็นเขาชอบเตร็ดเตร่เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พวกเขายังสนใจในเรื่องของต้นไม้และสัตว์ต่างๆ อย่างมาก
จุดเด่นของเด็กที่มีความฉลาดด้านรู้จักธรรมชาติ คือ สังเกตเห็นรูปแบบและคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตต่างๆชอบจัดระบบสิ่งของที่สะสมไว้มีความสามารถในการแยกแยะระหว่างสิ่งของในหมวดเดียวกันและสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ

8 aspects of human intelligence Many people like to blame others for their intelligence. “This is really stupid” is it true ?? That hurried to summarize like that …
Let’s just say that he has research, human beings are intelligent in many ways, don’t summarize people from one angle, otherwise it might be “Stupid show”

Take a look at our 8 areas of intelligence that our research confirms. Harvard professor Howard Gardner (Howard Gardner **) offers “The Theory of Multiple Intelligences *). Human intelligence can be divided into eight areas: Linguistic intelligence. Spatial intelligence, mathematical and logical intelligence. (Logical-Mathematical) human intelligence. (Intrapersonal) musical intelligence (music) self-understanding intelligence. (Interpersonal) intelligence (Bodily –Kinesthetic) intelligence knows nature. (Naturalistic)

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

พัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเอง คุณเป็นคนที่มีไอเดียและไอเดียมากมายอยู่เสมอ หลายคนเป็นคนดีสร้างสรรค์และน่าสนใจ แต่ในที่สุดคุณก็ไม่ได้ทำงานกับมัน ปล่อยให้ความคิดกลายเป็นเพียงความคิดมาเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นจริงด้วยการพัฒนาตัวเองเพื่อแก้นิสัย “ คิดแล้วไม่ทำ”

สาเหตุยอดนิยมประการหนึ่งของการ“ คิดและไม่ทำ” คือ“ กังวล” คุณกลัวว่าเมื่อทำไปแล้วคุณจะมีปัญหา หรือพบอุปสรรคต่างๆดังนั้นคุณต้องคิดและวางแผนอย่างรอบคอบก่อน เติมช่องว่างทั้งหมดที่อาจเกิดความผิดพลาดไตร่ตรองตัดสินใจลงแรงหลายครั้งจนคุณอาจรู้สึกท้อแท้ก่อนที่จะลงมือทำ

แต่ในความเป็นจริงความกังวลนั้นยิ่งคุณคิดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น เมื่อกังวลเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งคุณจะพาลคิดมากและกังวลเกี่ยวกับหลายสิ่งต่อไปที่จะตามมา จนกลายเป็นความกังวลทวีคูณจนไม่กล้าลงมือ

พยายามกังวลให้น้อยลง ผ่อนคลายมองและวางแผนตามความเป็นจริงและลงมือทำตามที่คุณคิด

เราต้องสามารถแยก “ความคิดฟุ้งซ่าน” ออกจาก “ความวิตกกังวล” ได้เพราะหลายครั้งความวิตกกังวลกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขว ซึ่งสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวจะเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นเราไม่ให้ความกล้าที่จะก้าวข้าม

พัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเอง

สิ่งที่เราควรทำคือเตรียมใจให้พร้อมว่าความผิดพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่ในขณะที่ความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน ลองชั่งน้ำหนักดู คุ้มไหมที่จะเสี่ยง? ถ้ามันคุ้มที่จะเสี่ยงจงเลิกกลัว และผ่านมันไปให้เต็มที่

Improve Yourself You are always a person with lots of ideas and ideas. Many of them are nice, creative and interesting. But in the end you are not working on it. Let your thoughts become just your thoughts, turn your thoughts into reality by developing yourself to solve the “think and don’t” habit.

One of the most popular reasons for “think and not” is “worry.” You fear that when you do it, you will have a problem. Or encounter various obstacles, so you have to think and plan carefully first. Fill in all the gaps that could make mistakes, pondering, making decisions so many times that you may feel frustrated before you act.

But in reality, that worry, the more you think, the more you have. When worrying about one thing, you will bully and worry about the next thing. It became doubly anxious that I did not dare to act.

Try to worry less. Relax, look and plan realistic and act as you think.

We must be able to separate “Highs” get out of “anxiety” because, many times, anxiety turns out to be a distraction. Which distraction will hinder us from giving up the courage to overcome.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

การฝึกสมอง ช่วยให้ไหวพริบเชาว์ปัญญาดีขึ้น

การฝึกสมอง ช่วยให้ไหวพริบเชาว์ปัญญาดีขึ้น มีคำแนะนำมานานแล้วว่าการฝึกสมองให้ทำงานอยู่เสมอ มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับความจำ และการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ

แต่นี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า Brain training หรือฝึกจิตอยู่เสมอ ช่วยให้สมองทำงานได้ดีและทำให้ฉลาดมากขึ้น

ในอดีตมีการแนะนำว่าการเล่นเกมตัวเลขเช่น Tsudoku จะช่วยให้ความทรงจำ และเกมปริศนาอักษรไขว้ทำให้เราเรียนรู้คำศัพท์มากขึ้นในขณะนี้นักวิจัยกล่าว การฝึกสมองด้วยคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมวิดีโอยังสามารถปรับปรุงหน่วยความจำและสติปัญญา

การฝึกสมอง ช่วยให้ไหวพริบเชาว์ปัญญาดีขึ้น

การฝึกสมอง ช่วยให้ไหวพริบเชาว์ปัญญาดีขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสและอเมริกันเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการใช้วิธีการฝึกสมองด้วยคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา ในการศึกษานั้นนักวิจัยได้แบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งฝึกกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 25 นาทีต่อวัน แล้วฟื้นความจำที่เป็นชุดเดิมที่เคยฟังในขั้นตอนก่อนหน้านี้ Have you come? และยังมีการจับคู่ชุดรูปทรงสี่เหลี่ยมในแบบต่างๆ ให้เข้ากับชุดเดิมที่เคยเห็นมาก่อนเป็นต้น แต่อีกกลุ่มไม่ได้ฝึก

การออกกำลังกายนี้ทำซ้ำทุกวันเป็นเวลาเกือบสามสัปดาห์ จากนั้นทดสอบทั้งสองกลุ่มและเปรียบเทียบผลลัพธ์ปรากฎว่ากลุ่มที่ผ่านการฝึกอบรมทำคะแนนในการทดสอบการแก้ปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าปัญญาที่ชาญฉลาดของเหลวเรียกว่าปัญญาของไหลหรือความสามารถในการเข้าใจความหมายหรือเหตุผลของความซับซ้อนความสับสนและการแก้ปัญหาใหม่ ๆ หรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพใหม่ ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วนั้นเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้และความสามารถในการฝึกฝนนี้นำไปใช้งานได้และการแก้ปัญหาต่างๆ

เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่าการฝึกสมองหรือจิตนั้นสามารถปรับปรุงสติปัญญาไหวพริบและความสามารถในการแก้ปัญหาทั่วไป

Brain training Helps to get wit and wit better. It has been suggested for a long time that it is always training your brain to work. It is good for memory And exercise is an increasingly popular way to maintain physical and mental health.

But this is the first time that scientists have proven that brain training is always a mental exercise. Helps your brain work better and make it smarter.

In the past it was suggested that playing numbers games such as Tsudoku will help memories. And the crossword game makes us learn more vocabulary now, researchers say. Video program-based computer brain training can also improve memory and intelligence.

Swiss and American scientists offer research into the use of computer-based brain training methods that improve problem-solving abilities. In the study, the researchers divided the volunteers into two groups. One group trains on the

computer for 25 minutes a day and then restores the same memories they had listened to in the previous step. Have you come? And there are also various matching square shape sets. To match with the original set that has never been seen before etc. But the other group did not practice

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

7 วิธีที่ทำให้คุณฉลาดขึ้น

7 วิธีที่ทำให้คุณฉลาดขึ้น

7 วิธีที่ทำให้คุณฉลาดขึ้น งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าความฉลาดไม่ได้เป็นเพียงผลการศึกษาเท่านั้น แต่มันเกิดจากการฝึกสมองอื่น ๆ . เว็บไซต์ Business Insider นำเสนอวิธีฝึกสมอง 7 วิธีที่คุณสามารถทำได้ทุกวัน ลองดู

7 วิธีที่ทำให้คุณฉลาดขึ้น มีดังนี้

1) อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ

ความจำเป็นในการอธิบายให้ผู้อื่นฟังนี่เป็นการบังคับให้คุณเรียบเรียงความคิดของคุณ และกระบวนการจัดระเบียบความคิดที่จะทำให้คุณเข้าใจดีขึ้นและจำได้ดีขึ้นอีกด้วย

2) หาเพื่อนที่ฉลาด

บางทีคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเอง เพื่อนที่ฉลาดและเรียนรู้มากมายจากประสบการณ์ของเขา

3) ใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้น

ผู้คนจำนวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเช่นการเล่น Facebook หรือดูคลิปตลก อ่านบทความที่เป็นประโยชน์นี้ หรือเรียนออนไลน์

4) เขียนสิ่งที่คุณเรียนรู้ในวันนี้

ค้นหาสมุดบันทึกจดบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในแต่ละวัน เพราะงานเขียนจะทำให้คุณไม่ลืมที่จะนำความรู้ใหม่ ๆ

5) เขียนสิ่งที่คุณทำสำเร็จ

ส่วนสำคัญของความมั่นใจและความสุขที่โหดร้ายเกินไป การเขียนสิ่งที่คุณทำสำเร็จจะช่วยเตือนคุณว่าคุณเก่งไม่ใช่เรื่องละเอียด

6) เล่นเกมฝึกสมองมากขึ้น

สมองก็เหมือนมีด ยิ่งมีความคมมากขึ้นเท่านั้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หาเวลาว่างหาเกมปริศนาเช่นครอสเวิร์ดหรือซูโดกุ

7) ศึกษาเรื่องที่คุณไม่เคยสนใจมาก่อน

การทำงานในอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นเวลานานได้ตีกรอบความคิดของเรา ดังนั้นเราควรศึกษาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์และความคิดให้กว้างขึ้นบางทีคุณอาจจะได้แนวคิดใหม่ กลับมาทำงาน

7 ways to make you smarter Many studies indicate that intelligence is more than just a study. But it’s caused by other brain training. The Business Insider website offers

Here are 7 ways to make you smarter.

1) Explain to others

The need to explain to others, this forces you to organize your thoughts. And the process of organizing ideas that will help you understand better and remember better as well.

2) make smart friends

Maybe you don’t need to learn everything yourself. A smart friend and learned a lot from his experiences.

3) Make better use of your time on the Internet.

Lots of people spend most of their time on the Internet for entertainment, such as playing Facebook or watching funny clips. Read this helpful article. Or study online

4) Write what you learned today.

Find a notebook to write down what you have learned each day. Because the writing will make you do not forget to bring new knowledge.

5) write down what you have accomplished

The essential part of confidence and happiness is too cruel. Writing what you have accomplished will remind you that you are good, not subtle.

6) Play more brain training games.

The brain is like a knife. The more sharp the more. With this in mind, find some free time to find puzzle games like crossword or sudoku.

7) Study a subject that you were not interested in before.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<