ความฉลาด8ด้าน

ความฉลาด8ด้าน

ความฉลาด8ด้าน ความชอบหรือความถนัดของเด็กส่วนใหญ่จะเริ่มชัดเจนเมื่ออายุประมาณ 4 ขวบขึ้นไปเนื่องจากเป็นวัยที่พัฒนาการพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ผลก็คือคุณสามารถลองทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นและหากพ่อแม่ของคุณอยากรู้ว่าลูกของคุณจะเก่งด้านไหนอยากทำอะไรในช่วงวัยนี้ก็อย่าพลาดเพราะเป็นวัย “จู้จี้จุกจิก” พวกเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไร ซึ่งสังเกตได้ง่ายมาก

ที่เด็กจะเรียนรู้ที่จะส่งมอบที่เขาชอบหรือไม่. พ่อแม่ควรหาเวลาพาลูกออกไปทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการที่หลากหลาย แต่วันนี้ผมขอแนะนำแนวทาง “พหุปัญญา” ของศาสตราจารย์โฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา เด็กแต่ละคนมีพรสวรรค์หรือความสามารถด้านสติปัญญาของมนุษย์ที่แตกต่างกัน และมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครดังนั้นการพยายามค้นหาจุดแข็งของเด็กว่ามีความฉลาดตรงไหนและมีรูปแบบอย่างไรสิ่งนี้จะช่วยให้เข้าใจและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม

ความฉลาด8ด้าน ตามทฤษฎี Multiple Intelligences

  1. ความฉลาดทางภาษา: เด็กที่มีความสามารถทางภาษาสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  2. ความฉลาดทางตรรกะและคณิตศาสตร์: ความสามารถในการใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา จำแนกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
  3. ความฉลาดด้านดนตรี: เด็กที่ฉลาดทางดนตรีจะไวต่อเสียงมาก และสามารถเชื่อมโยงระหว่างเพลงและเครื่องดนตรี
  4. ความฉลาดทางร่างกาย: เด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วอวดและสนุกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและงานฝีมือ
  5. ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์: เด็ก ๆ คิดและสื่อสารด้วยสายตา เต็มไปด้วยจินตนาการรักศิลปะจดจำเส้นทางให้ดีและอ่านแผนที่ให้ดี
  6. ความฉลาดด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: เด็กมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมมีเพื่อนเยอะชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความสามารถในการเป็นผู้นำสูง
  7. ความฉลาดในการเข้าใจตนเอง: เด็ก ๆ จะมีความเป็นตัวของตัวเอง ชอบทำงานคนเดียวเชื่อในความสามารถและมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งที่แตกต่าง
  8. ความฉลาดตามธรรมชาติ: เด็ก ๆ จะรักการผจญภัยในโลกกว้าง พวกเขามักจะออกไปเดินเล่นเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมและพวกเขาก็สนใจพืชและสัตว์เป็นอย่างมาก

8 Intelligence Most kids’ preferences or aptitudes begin to become apparent around age 4 and older, as they are developing age and ready to engage in various activities. As a result, you can try more things, and if your parents are curious about what your kids will be good at at this age, don’t miss out on them. What do they like? They don’t like what they want to do, they don’t want to do anything. Which is very easy to notice.

Where the child will learn to deliver as he likes or not. Parents should find time to take their children out for a variety of activities. To find one’s own preferences and aptitudes, which offers a wide range of actionable approaches. But today, I would like to introduce Professor Howard Gardner’s “Multiple Intelligence” approach. Each child psychologist has a different human intelligence or talent. And it has a unique style, so trying to find your child’s strengths, how smart they are and how they are formatted, will help them understand and encourage them to develop properly.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<