ระบบกลไกลในส่วนของสมอง

การทำงานของสมอง ส่วนหลังด้านล่างของสมอง คือ cerebrum ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุม การเคลื่อนไหว การทรงตัว

การทำงานของสมอง

การทำงานของสมอง ร่วมกันของอวัยวะต่างๆหากคุณชมลีลาของนักยิมนาสติก คุณจะได้เห็นการทํางานที่ ยอดเยี่ยมของ cerebrum

มันไม่ได้ควบคุมเฉพาะการทรงตัวและการทํางานร่วมกันของอวัยวะเท่านั้น แต่รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อน การเคลื่อนไหวต่างๆด้วยเห็นได้ว่าส่วนต่างๆ ของสมองจะต้องทํางานสอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ เช่น คุณต้องการสั่งของความคิดนั้น

สร้างตัวขึ้นตรงกลีบสมองด้านหน้าซึ่งอยู่ถัดจากหน้าผากไปเล็กน้อย สื่อความคิดจะถูกส่งไปยัง cerebrum ซึ่งจะทํางานช่วยกับ basal ganglia โดยเปลี่ยนความคิดให้เป็นการสั่งการ

ตั้งแต่ตอนที่คุณยก หูโทรศัพท์เพื่อสั่งของ รอจนของมา จ่ายเงินให้กับพนักงานที่มาส่ง ฯลฯ เพราะ cerebrum จะเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย

ส่วนรับความรู้สึก cerebrum ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวเท่านั้นแต่มันยังทําหน้าที่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอีกด้วยเช่นเมื่อคุณพยายามแก้ปัญหานึกชื่อคนหรือเพียงนั่งคิดเฉยๆ

cerebrum จะทํางานทัน แม้จะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายการนึกถึงสิ่งที่คุณฝึกฝนจะสามารถช่วยกระตุ้นวงจรความคิดในสมองของคุณให้ทํางานและคงสภาพวงจรความคิดนั้นไว้ได้ภาพที่เห็นซ้ายการได้กลิ่นรูจมูกซ้ายการได้กลิ่นการรับรู้จากสัมผัสซีกซ้ายการรับรู้จากสัมผัสซีกขวา ศูนย์กลางเกี่ยวกับภาษาการพูด การเขียน

The lower back of the brain is the cerebrum, which is the control center. Balance movement

Collaboration of various organs if you watch the style of gymnastics You will see the wonderful work of the cerebrum.

It does not control only the balance and cohesion of organs. But including things That happened first Various movements can be seen that various parts Of the brain must work in harmony to achieve goals such as you want to order that idea

Built up in front of the frontal lobe, slightly next to the forehead The ideas will be sent to the cerebrum, which will work to help with the basal ganglia by changing the mind to command.

Since when you lift The phone to order the item, wait until the item comes to pay to the employee who sent it, etc. Because the cerebrum will determine the movement of all organs in the body.

As for the sense of the cerebrum, it is not just a motion controller, but it also functions that are not related to movement, such as when you try to solve a problem, think of a person’s name or just sit and think.

The cerebrum will work immediately, even if not moving the body. Thinking of what you practice can help stimulate the thinking cycle in your brain to work and maintain that thought cycle. Left vision, smell of left nostril The smell of perception from the left half touch. Perception from the right hemisphere touch. Center about language, speech, writing

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พัฒนาสมองให้เป็น’อัจฉริยะ”ระบบกลไลของสมอง

จากหนังสือเรื่องพัฒนาสมอง ให้เป็นอัจฉริยะ แบบ “โมสาร์ท”สํานักพิมพ์ตุ๊ดมอร์นิ่งคราวนี้มาดู Cereral Cortex ซึ่งประกอบด้วยซีกของสมอง ส่วนใหญ่ที่มีสีเทา (Cerebrum)กับส่วนของสมองส่วนล่าง (Cerebrum)

จากหนังสือเรื่องพัฒนาสมอง

จากหนังสือเรื่องพัฒนาสมอง ซึ่งสองส่วนนี้เป็นส่วนที่มีเซลล์ประสาทอยู่มากที่สุด ผิวด้านนอกของสมองซึ่งหนาประมาณ 1/4 นิ้วนี้คือ 85 เปอร์เซ็นต์ของ เนื้อเยื่อสมองทั้งหมดมันประกอบไปด้วยผิวที่หยักและขดงอแบบที่เราเคยเห็นในภาพ

รอยหยักนี้มีไว้เพื่อรองรับการเกิดขึ้นใหม่ของผิว สมองด้านนอกโดยไม่ทำให้ขนาดหรือปริมาณของสมองเพิ่มแต่อย่าง ใด (เหมือนผ้าเช็ดหน้าที่เราขยำเพื่อยัดใส่กระเป๋านั้นแหละ)

สมองประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ทําหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น รับรู้ภาพ เสียง สัมผัส และส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ส่วนด้านนอกซึ่งมีหน้าที่สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการทํางานของสมองส่วนต่างๆ

เข้าด้วยกันเจ้าตัวนี้ทําให้คุณสามารถมองเห็น ได้ยิน ได้รับรส ได้ กลิ่นไปพร้อมๆ กัน เช่นเดียวกับที่คุณรู้สึกได้ทุกครั้งที่รับประทานอาหารที่อยู่ใต้ส่วนนอกของสมองคือ กลุ่มของเซลล์ประสาทที่ควบคุม

การเคลื่อนไหว กลุ่มเซลล์เหล่านี้มีชื่อว่า Basal ganglia หรือถ้าพูด กันในภาษาคอมพิวเตอร์ cerebral cortax จะเขียนโปรแกรมค การเคลื่อนไหว หากเราใช้งานมันเป็น basal ganglia ก็จะเข้า ช่วงต่อในการสั่งการโปรแกรมที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของเรา มันเป็น ตัวสั่งการโดยอัตโนมัติ

From the book Developed to be a “Mozart” genius Mostly gray (Cerebrum) and the lower part of the brain (Cerebrum)

The two parts are the most nerve cells. The outer surface of the brain, which is about 1/4 inch thick, is 85 percent of All brain tissues are composed of wavy skin and joints that we have seen in the picture.

This notch is intended to support the emergence of the skin. The outer brain does not cause any increase in the size or amount of the brain (like a handkerchief that we crumpled to stuffed into the bag).

The brain consists of various parts. That perform different functions such as visual perception, sound, touch, and the largest part is the outer part which is responsible for creating a network linking the functions of various brain parts

Together, this person gives you the ability to see, hear, taste, smell at the same time, just as you can feel every time eating food beneath the outer part of the brain. Group of controlled neurons

Motion These cells are called Basal ganglia or if spoken in computer language, cerebral cortax will program Motion If we use it as a basal ganglia, it will enter the next phase of the program that controls our movement. It is an automatic command.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เซลล์ประสาทที่ทำงานผ่านระบบสมองอนุภาคที่เล็กทั่วผิวหนัง

เซลล์ประสาท แต่ละเซลล์สามารถสื่อสารกับเซลล์ใดก็ได้ ใน จํานวนกว่าแสนล้านเซลล์นี้ ด้วยวิธีการเชื่อมโยงเข้าหากันโดยตรง หรือไม่ก็ผ่านทางเซลล์อื่น ซึ่งแต่ละเซลล์ก็อยู่ห่างถัดกันไปเพียงเล็ก น้อย เมื่อการเชื่อมโยงเกิดขึ้นได้จะเป็นความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ

เซลล์ประสาท

เซลล์ประสาท หาก เกิดขึ้นซ้ําบ่อยๆ ก็คงไม่ต่างจากนิสัยคน เช่น ถ้าเราฝึกซ้อมเทนนิส ทุกวันและ ถูกวิธี แน่นอนเราต้องเล่นดีขึ้น ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ ประสาทของเราถูกเชื่อมโยงเข้าหากันในรูปแบบต่างๆ ที่ซ้ํากันเซลล์นั้นเอง

 • Cingulate Gyrus (ส่วนหนึ่งของ LimbicSystem)
 • Frontal Cortex (ควบคุมการเคลื่อนไหวและการพูด)
 • Corpus Callosum (เนื้อเยื่อเชื่อมสมองซีกซ้าย และขวา)
 • Parietal Lobes (รับและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้สึก)
 • PreFrontal Cortex (ศูนย์กลางการวา แwuและสั่งกาsต่างๆ)
 • Occipital Lobes (รับและประมวลผลการมองเห็น)
 • Cerebral Cortex (พิวดํานนอกของสมองที่ครอบคลุม กลีบสมองทั้งสี่ส่วนที่แบ่งเป็นสมอซีกซ้ายและขวา)
 • Thalamus (ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับความ รู้สึกไปยังสมอบส่วนหน้า)
 • Amygdala (ส่วนของ Limbic System ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึก)
 • Hippocampus (ทําหน้าที่เก็บรวมความจําชนิดต่างๆทั้งสั้นและยาว)
 • Cerebellum (ควบคุมการทรงตัวการทํางาน ร่วมกันของอวัยวะและการวางแผน)
 • Brain Stem (ก้านสมอง ทําหน้าที่ควบคุมการทํางาน อัตโนมัติขอร่างกาย เช่น การหายใจการเต้นของหัวใจ)

Each neuron can communicate with any of the hundreds of millions of cells. By way of direct connection Or not through other cells Which each cell is only a small distance away from each other. When the linkage occurs, it becomes stronger

If repeated frequently It would not be different from people’s habits, such as if we practice tennis every day and the right way. That is because Our nerves are linked together in various ways. That duplicates that cell itself

 • Cingulate Gyrus (part of LimbicSystem)
 • Frontal Cortex (motion control and speech)
 • Corpus Callosum (left and right brain connective tissue)
 • Parietal Lobes (receive and process sensational information)
 • PreFrontal Cortex (Central to Wu and order s)
 • Occipital Lobes (receive and process vision)
 • Cerebral Cortex (covering the brain outside All four brain petals divided into left
 • and right hemispheres)
 • Thalamus (forward information about Feel to the front section
 • Amygdala (part of the Limbic System that acts on feelings)
 • Hippocampus (collects various types of short and long memory)
 • Cerebellum (control the balance of work Sharing of organs and planning)
 • Brain Stem (brain stem is responsible for controlling the operation Auto ask the
 • body, such as breathing, heartbeat)

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

กลไกลของสมองที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งสําคัญที่สุด ที่จะช่วยให้มนุษยชาติฉลาดและคร ความฉลาดนั้นไว้ตลอดกาลนั่นคือ “สมอง” คุณ ไม่จําเป็น จะต้องเป็นนักประสาทวิทยา

สิ่งสําคัญที่สุด

สิ่งสําคัญที่สุด ต้องอ่านวารสารทางการ แพทย์เกี่ยวกับสมอ จนรู้ถึงระบบการทํางานขอมันไปเสียทุกอย่าง เราจะกล่าวถึงสิ่งสําคัญของมันอย่างย่อๆ

คุณรู้มั้ยว่า สมองของคนเรานั้น เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว สมองมีน้ําหนักประมาณเท่าไร…. น้ําหนักของสมองที่เราแบกอยู่นั้นก็ ประมาณ 1.36 กิโลกรัม หรือประมาณ 3 ปอนด์นั่นเอง

ส่วนประกอบของสมอง มีเซลล์ประสาท (neuron) ถึงแสน ล้านเซลล์และมีอีกอย่างที่มากกว่านั้นก็คือ “เกลีย” (glia ภาษากรีก แปลว่า “กาว”) ซึ่งแทรกซึมอยู่ระหว่างบรรดาเซลล์ทั้งหลายและทําหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารส่งผ่าน

ข้อมูลภายในสมองมีความสําคัญไม่แพ้กับส่วนนอกของสมองที่เรียกว่าCerebral Cortax ก็คือรูปสมองหยักๆเหมือนถั่วนั่นเอง

ส่วนนอกของสมองยังประกอบด้วย เซลล์ประสาทราว สามหมื่นล้านเซลล์ที่ถูกเชื่อมเข้าหากันด้วย แกน แชลล์ประสาท (synapse) ซึ่งมีจํานวนนับพันล้านล้านหน่วย เป็น สิ่งน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก

Mechanism of the brain

The most important thing to help humanity be wise and courageous. That intelligence is forever, that is “brain”. You don’t need to be a neurologist.

Must read the official journal Doctor about anchor Until knowing the working system, asking it to lose everything We will briefly mention the importance of it.

Do you know The human brain When we grow up as adults How much weight is the brain? …. The weight of the brain that we carry is about 1.36 kilograms or about 3 pounds.

Brain components There are hundreds of thousands of neuron cells, and more than that is “Gaia” (glia, Greek means “glue”) that penetrates between all the cells and acts on the transmission.

The information in the brain is important, not the outer part of the brain called Cerebral. Cortax is a wavy brain like nuts.

The outer part of the brain also contains Nerve cell Thirty billion cells that are linked together by the synapse core, which has thousands and millions of millions of units, are very amazing.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

กระบวนการของประสิทธิภาพ

กระบวนการ วิธีการหรือการกระทำใดๆที่นำไปสู่ผลสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆอันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน

กระบวนการ

กระบวนการ ไม่ว่าจะมีวิธีการดำเนินการหรือประกอบการ ที่มีคุณภาพสูงสุดในการดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ

อย่างไรก็ตามการดำเนินการใดๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรณ ขณะนั้นด้วยว่ามีคุณภาพและปริมาณเพียงใด

หากมีคุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพได้นั้นจะต้องใช้ในปริมาณน้อยจึงจะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ

ต่างกันกับทรัพยากรที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพต่ำที่จะต้องเลือกวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรออกมา

ให้ได้มากที่สุดจึงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าคําจํากัดความเหล่านี้ ได้บอกถึงลักษณะ ความเป็นไปของ อารมณ์ ความคิด จิตใจ ร่างกายฯลฯ

เป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายในของคนที่สามารถแสดงออก มาให้เห็นได้อย่างชัดเจนขอแต่ละคน และมีความหมายต่อหลายอย่าง

ชีวิตประจําวันของคนเป็นอย่างมาก คุณเห็นด้วยหรือไม่โอลิเวอร์ เวลเดลโอล์ม“จิตใจมนุษย์ เมื่อขยายไปสู่แนวคิดใหม่ ก็จะไม่มีวันย้อนกลับไปสู่มิติเดิมของมันอีก”

Any process, method or action that leads to success by using various resources including natural resources, labor, capital

Process, whether there is a method of operation or operation With the highest quality to perform at its full potential

However, any action depends on the resources at At that time, how much quality and quantity

If there is a lot of quality, the use of the full potential will require a small amount to be called effective.

 Differing with resources that are large but low quality that have to choose the way to pull out the potential of resources

So as to be called effective, can be seen that these definitions Have told the characteristics The possibility of emotions, thoughts, minds, bodies, etc.

Is the behavior within the person who can express To clearly see each one And has many meanings

The daily life of people is enormous. Do you agree? Oliver Vailel Olm “Human Mind When expanding into a new concept Will never go back to its original dimension again. “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ประสิทธิภาพ

เป็นความสามารถ ที่ในการใช้ความรู้ที่ทําให้เกิด ผลดีของการกระทํา หรือหมายถึง ระดับของการใช้ศักยภาพ

เป็นความสามารถ

เป็นความสามารถ จิตใต้สํานึก เป็นตัวควบคุมระบบการทํางานของร่างกาย เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ ความจําทุกอย่าง โดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า

อัตมโนภาพ เป็นภาพความคิด ที่เรามีต่อตัวเราเองและ เป็น สิ่งที่กําหนดความสําเร็จของมนุษย์ และกําหนดพฤติกรรมการ แสดงออกของมนุษย์

แต่คุณอย่าลืมนะว่า ถ้าหากคนเราไม่มีแรงจูงใจ ความสําเร็จก็ ไม่ย่างกรายเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอน

ความสําเร็จ เป็นการทําสิ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายให้กลายเป็น ความจริงตามที่ต้องการคนเราจะพบความสําเร็จได้ต่อเมื่อได้ตั้งใจ และทุ่มเท ในการลงมือทําในสิ่งที่ตนมุ่งหวังและต้องการ

ความสุข เป็นภาวะอารมณ์ทางจิตใจ ที่เกิดจากการทําให้ ตัวเองพอใจ สมหวังในสิ่งที่ต้องการ และมันเป็นแรงส่งให้เกิดความ กระตือรือร้นให้เราพุ่งสู่จุดหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

Is the ability In the use of knowledge that causes The good effect of action or means of the level of potential use

Is the ability of the mind under the control of the body’s work system Is a knowledge gathering center Every memory Through the five senses

Attitude is a conceptual image Which we have for ourselves and what determines the success of man And determine behavior Human expression

But you don’t forget that If people do not have motivation Success Not to come to you for sure

Success is what we aim to become. The truth as needed

People will find success only when they are determined and dedicated to doing what they want and want.

Happiness is a mental emotional state. Caused by making yourself satisfied, fulfilling what you want And it is a force to generate Enthusiastically allowing us to reach the destination faster.

Efficiency means any process, method, or action that leads to success By using various resources

Including natural resources, labor, capital and methods of operation or operation With the highest quality to perform at its full potential

However, any action depends on the resources at that time, as well as the quality and quantity.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่ 7 มารู้จัก คํากําจัดความ

 เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ ในเนื้อหนังสือมากขึ้น คุณ ต้องอ่านคําจํากัดความพร้อมทั้งทําความเข้าใจไปด้วย ซึ่ง จะเป็นการร่ายต่อคุณมากขึ้น

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ การควบคุมหรือบัญชาจิตใจ เป็นการชี้นําเพื่อให้ตัวเองไปสู่ จุดมุ่งหมาย ตามที่ตนต้องการและเป็นเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ล่วงหน้า

ศักยภาพ เป็นความรู้ความสามารถที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิด รวมถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ประสิทธิภาพ เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ที่ทําให้เกิด ผลดีของการกระทํา หรือหมายถึง ระดับของการใช้ศักยภาพ

จิตใต้สํานึก เป็นตัวควบคุมระบบการทํางานของร่างกาย เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ ความจําทุกอย่าง โดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า

อัตมโนภาพ เป็นภาพความคิด ที่เรามีต่อตัวเราเองและ เป็น สิ่งที่กําหนดความสําเร็จของมนุษย์ และกําหนดพฤติกรรมการ แสดงออกของมนุษย์

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจในเนื้อหนังสือมากขึ้น คุณ ต้องอ่านคําจํากัดความพร้อมทั้งทําความเข้าใจไปด้วย ซึ่ง จะเป็นการร่ายต่อคุณมากขึ้น

การควบคุมหรือบัญชาจิตใจ เป็นการชี้นําเพื่อให้ตัวเองไปสู่ จุดมุ่งหมาย ตามที่ตนต้องการและเป็นเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ล่วงหน้า

ศักยภาพ เป็นความรู้ความสามารถที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิด รวมถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

In order for you to have more understanding of the book, you must read the definitions as well as understand which will make you more active.

Mind control or command It is a guide to allow yourself to reach your desired goals and be the goals you have set in advance.

Potential is the knowledge and ability that humans have since birth. Including knowledge gained from past experiences

Efficiency is the ability to use knowledge that causes The good effect of action or means of the level of potential use

The mind under control is the body’s control system. Is a knowledge gathering center Every memory Through the five senses

Attitude is a conceptual image Which we have for ourselves and what determines the success of man And determine behavior Human expression

In order for you to have more understanding of the book, you must read the definitions as well as understand which will make you more active.

Mind control or command It is a guide to allow yourself to reach your desired goals and be the goals you have set in advance.

Potential is the knowledge and ability that humans have since birth. Including knowledge gained from past experiences

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มนุษย์มีชีวิตที่วุ่นวาย

การทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะต้องมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้มนุษย์รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่มีความหมาย และสําคัญสําหรับชีวิตฉะนั้น

การทํากิจกรรมต่างๆ

การทํากิจกรรมต่างๆ สิ่งที่เป็นเป้าหมายสําคัญของมนุษย์ คือ สามา รถก้าวสู่ความสําเร็จตามที่ตนตั้งความหวังไว้

มันขึ้นอยู่กับคุณ เพราะคุณเป็นผู้เลือก!หากเราสามารถคิดและเข้าใจ เราก็สามารถทําให้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลับเป็นไปได้

เพียงคิดไปข้างหน้า แทนการคิดอยู่กับที่ ชีวิตคุณจะ ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนH.W. Bee Chex

“คนที่มีจิตใจสูงส่ง ย่อมเปรียบเทียบและประเมินคุณค่า ขอ9ตน กับสิ่งที่สูงกว่าตนคนที่มีจิตใจทําร้าย

จะเปรียบเทียบและประเมินคุณค่าขอตน กับสิ่งต่ําต้อยกว่าตนและคนจิตใจสูง ย่อมพบแSDบันดาลใจให้สร้างสรรค์ ส่วนคนจิตใจดํา มักเห่อเหิม คิดว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่”

Humans have a busy life.

Doing various activities Which these things Must have a purpose To make people feel that It is a meaningful thing. And important for life

Doing various activities What is the main goal of mankind is to be able to achieve success as he hopes.

it is up to you Because you are the choice! If we can think and understand We are able to make things that are considered impossible to be possible.

Just think ahead Instead of thinking that your life will definitely succeed. H.W. Bee Chex

“A man with a high heart Would compare and evaluate the value of 9 persons and things that are higher than their own.

Will compare and evaluate your request And things that are inferior to oneself and high minded people Would find SD to inspire creativity People with black mind tend to think that they are great. “

Why do we have to circle the way we live? Do not want to be or be as we want it to be Having both happiness and confusion in the definition of human feelings

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุณคิดว่ามีเหตุผลหรือไม่

ความคิด กับการที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองจะไปได้ ถึงกับให้คนอื่นมาออกความคิด มาเลือกเป้าหมายแทนคุณ!ข้อสําคัญของการควบคุมบัญชาจิตใจการควบคุมบัญชาจิตใจ เราต้องกําหนดจุดมุ่งหมายไว้ ล่วงหน้า

ความคิด

ความคิด เพื่อทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีความหมายสําหรับชีวิต ใน อนาคต เมื่อมีตัวกําหนดเราที่สามารถไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้มนุษย์เปรียบเช่นเครื่องยนต์ถ้าจะเปรียบไปจิตใจของคนก็เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ต้องมี ผู้ ควบคุมและกําหนดทิศทางให้กับมัน

จะให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา มันก็ ย่อมไปตามที่เรา ควบคุมมนุษย์ เป็นพวกที่มักจะถูกกระตุ้นให้เดิน หน้าเข้าสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับพวกเขามาก โดยที่ พวกเขาเองก็ไม่รู้มาก่อนว่า ทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้ หากเขาไม่ได้มุ่ง หน้าสู่จุดหมาย ผลที่เขาได้รับกลับมาคือ ความผิดหวัง ล้มเหลว

เพราะโดยธรรมชาติแล้ว การแสดงออกอย่างเปิดเผย และเป็น ไปตามปกติ ในขณะที่เขามุ่งมั่นไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ ทําให้เกิดความ ภาคภูมิใจ ที่จะเป็นแรงส่งในการมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาจะเต็มไปด้วยความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

Do you think there is a reason?

The idea of ​​not knowing that you can go Even though letting others come out of their thoughts Come to choose a goal instead of you! The key to controlling the mind, controlling the mind command We must determine the purpose in advance.

Thinking to make sense that it is a meaningful thing for future life. When there is a body that determines us that can go to a set destination, humans are like engines. There must be a controller and direction for it.

Will turn left, turn right, it will go as we control human beings who are often urged to walk Face into the destination Which is very important to them, without them knowing that Why is it like this? If he doesn’t aim Face to destination The result he received was disappointment.

Because by nature The expression is open and normal as he strives towards the goal. Resulting in pride that will be a force to move towards a clear goal When this He will be filled with happiness no matter what happens.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่ 6 ความคิดคือหุ้นส้วน

คนเราคิดอย่างไร ก็ย่อมเป็นไปอย่างนั้น เพราะความ คิดหากยังคงเดิมเขาก็จะต้องมีความเป็นอยู่เหมือนเดิม

คนเราคิดอย่างไร

คนเราคิดอย่างไร ความคิดไม่ได้เป็นสิ่งที่กําหนด ความเป็นอยู่ของคนเท่านั้น แต่แทรกซึมเข้าไปในทุกด้านของชีวิต
หากชายคนหนึ่งคิดว่าเขาเป็น กรรมกร เขาก็ยังคงเป็นกรรมกรต่อไป เพราะเขา

ไม่ได้เปลี่ยนความ คิดที่อยากจะเป็นอย่างอื่น หากเขามีความเชื่อมั่นว่าอยากจะเป็น อย่างอื่น เขาก็สามารถที่จะเป็นได้

แต่เขากลับไม่คิดการควบคุมบัญชาจิตใจคงมีหลายคนที่สงสัยว่าอะไรคือการควบคุมบัญชาจิตใจเรา

กําลังจะอธิบายให้คุณทราบว่า เป็นวิธีการชี้นํา ชักจูง บังคับตัวเองคุณอาจจะมีนงงกับมันพอสมควรกับการถามตัวเองว่าแล้วจะชี้นําตัวเองไปที่ไหนเอาล่ะ!

คราวนี้คุณตกที่นั่งลําบากเสียแล้วราวกับว่า ตอนนี้คุณ กําลังยืนอยู่ที่ช่องขายตั๋วโดยสารรถไฟ เมื่อพนักงานขายตั๋ว

ถามคุณ“คุณต้องการไปลงสถานีปลายทางอะไร” คุณตอบไปว่า “ผมยังไม่รู้จะลงสถานีไหน” หรือไม่ก็ “สถานีไหนก็ได้ คุณเลือกให้หน่อยสิ”

What do people think? It would be like that, because if the idea remains the same, he must have the same existence.

The idea is not what is defined. The well-being of people only But penetrates into all aspects of life
If a man thinks he is a laborer, he will continue to be a laborer because of him.

Did not change Thinking of wanting to be something else If he has confidence that he wants to be something else, he can be.

But he didn’t think of controlling the mind. There are many people who wonder what is controlling our minds.

Is going to explain to you that As a means of directing yourself, you may be confused with it enough to ask yourself where to lead yourself. Okay!

This time, you are in a difficult position, as if you are now standing at the train ticket. When the ticket salesman

Ask you “What do you want to get to the destination station?” You answered, “I don’t know which station to go to” or “Any station. Can you choose? “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่