เพิ่มรอยหยักให้สมอง

เพิ่มรอยหยักให้สมอง

เพิ่มรอยหยักให้สมอง
เพิ่มรอยหยักให้สมอง

ฉลาดด้วยเพลง
ดนตรีให้ความพึงพอใจที่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถทำได้ ช่วยปลุกอารมณ์ที่ซับซ้อนและสภาพจิตใจ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถขาดความสุขที่สร้างขึ้นจากดนตรี มีผลการวิจัยที่พบว่า

ทั้งการฟังเพลงและการเล่นดนตรีจะช่วยพัฒนาทักษะความจำ เพิ่มพลังจินตนาการของคุณและทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นจังหวะและโทนเสียงที่ผสมผสานกับอารมณ์ทำให้ผู้ฟังแปลเสียงที่ได้ยิน ส่งผลให้สมองได้รับการกระตุ้นจากดนตรีดังนั้นการเรียนรู้จึงถือกำเนิดขึ้น

คาร์ดิโอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสมอง
สมองก็เหมือนกล้ามเนื้อในร่างกายเหมือนกับส่วนอื่น ๆ ดังนั้นการมีร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้สมองแข็งแรงด้วย การออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้สมองทำงานเป็นปกติ

ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น “ คาร์ดิโอ” เป็นหนึ่งในวิธีการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างหัวใจและสมอง โดยคนที่ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นประจำจะมีประสิทธิภาพของสมองที่ดีกว่าคนที่ออกกำลังกายในรูปแบบอื่น ๆ

เพราะคาร์ดิโอจะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมและป้องกันการเสื่อมของสมองในส่วนของการตัดสินใจ

Smart with music
Music provides a satisfaction that human nature cannot. It helps to awaken the complex mood and state of mind. Therefore, we cannot lack the happiness created by music. There are research results that reveal that

Both listening to music and playing music will improve memory skills. It energizes your imagination and makes us more focused.The rhythm and tone, combined with emotion, allows the listener to translate the sound they hear. As a result, the brain is stimulated by music, so learning is born.

Cardio boosts brain performance
The brain is like the muscles in the body just like any other part of the body, so having a healthy body also strengthens the brain. Regular exercise will keep the brain working properly.

Improves blood flow to the brain, making the brain work better. Cardio is one of the methods of exercise that helps strengthen the heart and brain. People who exercise cardio regularly have better brain performance than people who exercise other forms of exercise.

Because cardio helps prevent dementia and prevents brain degeneration in decision-making.

เพิ่มรอยหยักให้สมอง

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<