เพิ่มรอยหยักให้สมอง

เพิ่มรอยหยักให้สมอง

เพิ่มรอยหยักให้สมอง
เพิ่มรอยหยักให้สมอง

ฉลาดด้วยเพลง
ดนตรีให้ความพึงพอใจที่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถทำได้ ช่วยปลุกอารมณ์ที่ซับซ้อนและสภาพจิตใจ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถขาดความสุขที่สร้างขึ้นจากดนตรี มีผลการวิจัยที่พบว่า

ทั้งการฟังเพลงและการเล่นดนตรีจะช่วยพัฒนาทักษะความจำ เพิ่มพลังจินตนาการของคุณและทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นจังหวะและโทนเสียงที่ผสมผสานกับอารมณ์ทำให้ผู้ฟังแปลเสียงที่ได้ยิน ส่งผลให้สมองได้รับการกระตุ้นจากดนตรีดังนั้นการเรียนรู้จึงถือกำเนิดขึ้น

คาร์ดิโอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสมอง
สมองก็เหมือนกล้ามเนื้อในร่างกายเหมือนกับส่วนอื่น ๆ ดังนั้นการมีร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้สมองแข็งแรงด้วย การออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้สมองทำงานเป็นปกติ

ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น “ คาร์ดิโอ” เป็นหนึ่งในวิธีการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างหัวใจและสมอง โดยคนที่ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นประจำจะมีประสิทธิภาพของสมองที่ดีกว่าคนที่ออกกำลังกายในรูปแบบอื่น ๆ

เพราะคาร์ดิโอจะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมและป้องกันการเสื่อมของสมองในส่วนของการตัดสินใจ

Smart with music
Music provides a satisfaction that human nature cannot. It helps to awaken the complex mood and state of mind. Therefore, we cannot lack the happiness created by music. There are research results that reveal that

Both listening to music and playing music will improve memory skills. It energizes your imagination and makes us more focused.The rhythm and tone, combined with emotion, allows the listener to translate the sound they hear. As a result, the brain is stimulated by music, so learning is born.

Cardio boosts brain performance
The brain is like the muscles in the body just like any other part of the body, so having a healthy body also strengthens the brain. Regular exercise will keep the brain working properly.

Improves blood flow to the brain, making the brain work better. Cardio is one of the methods of exercise that helps strengthen the heart and brain. People who exercise cardio regularly have better brain performance than people who exercise other forms of exercise.

Because cardio helps prevent dementia and prevents brain degeneration in decision-making.

เพิ่มรอยหยักให้สมอง

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

ความฉลาดสร้างได้

ความฉลาดสร้างได้

ความฉลาดสร้างได้
ความฉลาดสร้างได้

หยุดพัก สมองก็เหมือนกล้ามเนื้อ ถ้าเกินก็อาจจะมีปัญหาต้องพักสมองบ้าง เพื่อความสดชื่น ปรับแต่งวิธีคิดไม่ใช่การคิดเพียงอย่างเดียว แต่คิดถึงสิ่งที่เราคิดเมื่อเราคิดเหมือนกันมันอาจจะฟังดูยาก แต่ก็ได้ผลเช่นถ้าเราคิดและวางแผนด้วยวิธีคิด เราจะคิดออกอย่างมีประสิทธิภาพ

กินอาหารสมองมีอาหารมากมายที่ดีต่อสมอง โดยเฉพาะพวกผักใบเขียวน้ำมันปลาถั่วต่างๆลองปรับอาหารเหล่านี้ดู ให้อยู่ในเมนูอาหารประจำวันของเรา

เขียนแผนภาพหรือแผนภูมิเพื่อจัดระเบียบความคิด การใช้แผนภาพหรือแผนภูมิจะช่วยได้

ทดสอบตัวเองเราจะฉลาดขึ้น เมื่อเราท้าทายตัวเองอย่า จำกัด สมองของคุณหากสิ่งใดง่ายเกินไปหาสิ่งที่ยากกว่ามาทดสอบและท้าทายตัวเอง

Breaking down the brain is like a muscle. If it is over, there may be a problem and need to take a break. For refreshing Refine your way of thinking, not just thinking. But think about what we think, when we think the same, it might sound difficult. But it works, for example, if we think and plan in a way of thinking We’ll figure it out effectively.

Eat brain food There are many foods that are good for the brain. Especially green leafy vegetables, fish oil, nuts, try to adjust these foods. To be included in our daily food menu.

Write a diagram or a chart to organize your thoughts. Using diagrams or charts will help.

Test yourself, we will become smarter. When we challenge yourself, don’t limit your brain.If things are too easy, try harder things to test and challenge yourself.

Keep the brain active Our brains will never stop working. Except for us, we sleep. Or we rest in ways such as meditation. But if not sleep Or that break We must always train and use our brains.

ความฉลาดสร้างได้

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<