วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ

วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ

วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ
วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ

ความฉลาดมากคือความสามารถในการรวบรวม และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือทักษะที่มีออกมากับทุกสิ่งในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อตัวเราเองและ เทคนิคต่อไปนี้เป็นเทคนิคในการเพิ่มพูนปัญญา

มันอาจทำให้คุณกลายเป็น Albert Einstein หรือ Steve Jobs และได้รับการค้นคว้า และพบว่าเทคนิคเหล่านี้มีผลดีต่อสติปัญญาช่วยให้สมองเฉียบคมยิ่งฝึกฝนมากขึ้น เช่นเดียวกับการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม. ความฉลาดเริ่มต้นด้วยการอ่าน ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งซึมซับความรู้มากขึ้นเท่านั้นและนั่นทำให้เราฉลาดขึ้น

ตั้งเป้าหมายการมีเป้าหมายช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้ ยิ่งเราวางแผนดีแค่ไหนเหมาะสมก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้นเพิ่มความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง

อย่าคิดซับซ้อน ความสามารถในการรวบรวมความรู้ และทักษะในการนำไปใช้ดังนั้นหากเราคิดอะไรอย่างเป็นระบบคิดและทำทีละอย่างเราจะพบว่าเราสามารถทำงานได้ดีขึ้น

So clever is the ability to collect. And apply knowledge or skills to everything in life, which is the most important thing we can do for ourselves and The following are techniques for increasing your intelligence.


It could turn you into Albert Einstein or Steve Jobs and get researched. And found that these techniques have a positive effect on intelligence, helping the brain to be sharpened even more practiced The same goes for exercise that has a positive effect on your muscles, the more you train, the stronger it gets.

Read more. Intelligence begins with reading. The more we read, the more knowledge we absorb, and that makes us smarter.

Set goals. Having goals helps you plan your life. The better we plan, the more sensible it becomes, the more we feel ourselves.

Don’t think complicated. The ability to consolidate knowledge And implementation skills, so if we think systematically, think and act one by one, we will find that we can do a better job.

Play Sudoku. This game can be called a brain challenge. Help the logical thinking system The Alzheimer’s Association of the United States said. This game may reduce your chances of becoming Alzheimer’s.

วิธีเพิ่มความฉลาดของคุณ

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<