สังเกตอย่างไรว่าลูกมีแววเด็กอัจฉริยะ

สังเกตอย่างไรว่าลูกมีแววเด็กอัจฉริยะ

สังเกตอย่างไรว่าลูกมีแววเด็กอัจฉริยะ

สังเกตอย่างไรว่าลูกมีแววเด็กอัจฉริยะ หากลูกแสดงแววอัจฉริยะตั้งแต่ยังเล็กเช่นสามารถบอกโน้ตเปียโนได้ทันทีที่แม่เล่นเปียโน คุณแม่สามารถพูดได้ว่าลูกมีแนวโน้มที่จะเก่งดนตรี แต่มักจะบอกได้ยากว่าลูกจะเก่งหรือไม่ก่อนอายุ 2 ขวบและ 3-5% จะเริ่มฉายแววเมื่อเป็นผู้ใหญ่

สังเกตอย่างไรว่าลูกมีแววเด็กอัจฉริยะ หากลูกมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ น่าจะบ่งบอกว่าเป็นเด็ก “เก่ง”

 • มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีความจำที่ดี
 • ชอบใช้ความคิด
 • สนใจอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • แสดงความอยากรู้อยากเห็นด้วยความคิดที่ลึกซึ้งเกินวัย
 • ขอที่นี่ถามกับแม่บ่อยๆ
 • มีวุฒิภาวะดีกว่าเด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาสามารถใช้คำศัพท์ต่างๆได้ดีและมีความสนใจในการอ่านมาก
 • ชอบทำการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบของการแก้ปัญหา.
 • เป็นเด็กที่มีความอ่อนไหวต่อการรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว
 • มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและสัตว์เลี้ยง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
 • ชอบเกมที่ท้าทายความคิดเช่นเกมทายใจเกมตัวเลขเกมแมชชีนเลิร์นนิง
 • มีจินตนาการที่ค่อนข้างชัดเจนเช่นบอกพ่อแม่ว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นนักบิน จะสามารถขับเครื่องบินเจ็ทได้จะเรียนเก่ง
 • มีสมาธิที่ดีและยาวนานกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
 • สามารถเล่นหรือทำอะไรก็ได้ที่ต้องการสมาธิ
 • บางทีอาจมีทัศนคติของผู้ใหญ่ที่ท้าทาย
 • ดูเหมือนมีพลังมีความกระตือรือร้นมาก

How do you notice that your child has a glittering genius? If your child is a prodigy, for example, you can tell the piano notes as soon as Mom plays the piano Mom can say that your child tends to be good at music. But it is often difficult to tell if your child will be good before the age of 2, and 3-5% will start shining as an adult.

If the child behaves as follows: It should indicate that he is a “good” kid.

 • Ability to learn things quickly and have good memory.
 • Likes thinking.
 • Interested, curious, and eager to learn. Know something new
 • Show curiosity with thoughts that are too deep for her age
 • Ask here, ask mom often
 • Maturity better than other children.
 • Good command of the language, good vocabulary and interest in reading.
 • I like doing experiments to find the answers to the solutions. Problem.
 • Being a child who is sensitive to perception of things going on around him
 • Compassionate to others and pets.
 • Have good analytical and problem solving abilities.
 • I like mind challenging games such as mind games, numbers games, machine learning.
 • Have quite a clear imagination like: Tell his parents that he grows up that he wants to be a pilot. You will be able to fly jet planes and will be good at studying.
 • Have better concentration and last longer than children of the same age.
 • Can play or do anything that needs concentration.
 • Perhaps there is a challenging adult’s attitude.
 • Looks energetic.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<