การที่คุณจะต้องไป

แต่คุณอาจได้รับการชี้นําในสิ่งที่ดีกว่าก็ได้

การที่คุณจะต้องไป ให้ถึงจุดหมายปลายทาง สิ่งที่คุณต้องทําคือamoroorobuzen 0 การเลือกเป้าหมาย Q, การที่คุณจะต้องไป

การที่คุณจะต้องไป การวางแผนอย่างถูกต้อง 4 มีความเต็มใจที่จะทํา Q ลงมือกระทํา อยู่ตรงที่คุณต้องการจะเป็นในเวลานี้

คุณกําลังยืนอยู่ตรงจุดที่คุณต้องการจะเป็นอยู่ แท้จริง ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม เพราะคุณเท่านั้น

ที่เลือกสิ่งช้ ด้วยตัวเอง ยอมให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือ

ไม่ตั้งใจก็ตามแต่หลักฐานที่เห็นเป็นตัวบ่งบอกว่า คุณพอใจที่จะยอมอยู่ใน สภาพเช่นนี้

มากกว่าที่จะยอมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและนี่เป็นข้ออ้างจากการกระทําด้วยความสมัครใจของ คุณQ เธอไม่เข้าใจฉันหรอก Q เธอไม่ลองมาเป็นฉันดูบ้าง Q ทุกวันนี้

ฉันมีชีวิตราวกับนักโทษคุณอาจจะพูดจากใจจริง ตามสภาพที่เป็นอยู่ แต่ความจริงมัน

ยู่ที่ความคิดของคุณไว้คุณยอมให้สิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบัน เป็นตัวตีกรอบล้อมคุณยอมให้บุคคล

สิ่งแวดล้อม สภาพการณ์ เป็นตัวชี้นําในการ หาความสุขให้กับตนเอง เท่ากับได้ฝากชีวิตไว้กับสภาพการณ์เอก

เท่ากับเป็นการประจานว่า สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นั้น อกว่าพลังภายใน ที่จะนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่จิตใต้สํานึกที่

อันในทางลบที่คุณนําออกมาใช้ ผลก็คือมันได้แนะนําในสิ่งที่คุณเรียกร้องออกมา ให้อย่างตรงไปตรงมาความมั่งคั่งเป็นของผู้กล้าหลักความจริง

But you may be able to get better directions.

You have to go Reach the destination All you have to do is amoroorobuzen. 0 Target selection Q,

You have to go Correct planning. 4 Be willing to do Q. Act where you want to be at this time.

You are standing where you want to be, whether you like it or not. Because of you only

Who choose things by themselves, allow themselves to be in the status quo Whether intentionally or

Inattentive, but the evidence seen indicates that You are happy to be in this condition.

Rather than agreeing to change or improve, and this is an excuse from your voluntary actions. Q You don’t understand me. Q You don’t try to be me. Q Today.

I live as a prisoner. You may speak from the heart. According to the status quo But in truth it

At your thought, you allow the environment in its current state. Is a siege, you allow people

The environment, the situation, is the guideline for Find happiness for yourself. Equal to leaving his life under the supreme circumstances

Equals as a revenge that The situation you are in Beyond internal power That will bring change to the unconscious mind that

The negative way you use As a result, it suggests what you demanded. To be honest, wealth is the brave truth.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่