คนเรามักจะหลอกตัวเอง

สิ่งที่เห็นกับสิง่ที่สร้างขึ้นมาจากตัวเราเอง

คนเรามักจะหลอกตัวเอง เสมอว่าสามารถจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้ดีกว่านี้ แต่ยังมีกฏและหลักการที่เป็นสากลกล่าวไว้ว่า

คนเรามักจะหลอกตัวเอง

คนเรามักจะหลอกตัวเอง คุณจะไม่ ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต

จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าคุณจะสามารถ กระทํางานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดจําไว้ว่า

อย่าพยายามหลีกหนีจากปัจจุบัน งานที่คุณมีอยู่ ใน ปัจจุบันคือสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณจะต้องทํา

เพื่ออนาคตที่ดีกว่าที่ยังมา ไม่ถึงหาความพอดีที่ลงตัวคุณจะต้องเรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเอง

ปล่อยให้ ความรู้สึกใหม่ที่เข้ามา… นําคุณก้าวไปข้างหน้า หลังจากที่คุณได้ตั้ง ป้าหมายและวางแผน

ในทางปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วคุณต้องทําใจเป็น กลาง ถามจิตใต้สํานึกว่าควรจะทําอย่างไรต่อไป

สื่อแนวความคิดที่ จิตสํานึกหามาได้เข้าไป โดยให้จิตใต้สํานึกชี้นํา เลือกสิ่งที่กกต.และไม่นาน

คุณก็รู้ได้ว่าควรจะทําอะไรขอคุณจงเชื่อเรื่องแรงบันดาลใจ และลงมือว่ามันไม่ทําให้คุณผิดหวัง

จะนําคุณไปยังสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งคร รับความสุขมากที่สุดชื่อเรื่องแรงบันดาลใจและลงมือทําทันที

คุณจะพบคุณต้องเปิดให้กว้าง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหากการกระทําที่เกิดจากตัวคุณเอง

คุณจะไม่ได้รับการชี้นํา จนกว่าคุณจะเกิดความต้องการในการชี้นํานั้นจงก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว

เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงผ่านเข้ามา ต้องรู้จักการผ่อนปรน แม้คุณอาจก้าวไปไม่ถึงเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ

What you see with things that are created by ourselves

People tend to deceive themselves. Always being able to do one thing better, but there are still universal rules and principles that

People often deceive themselves. You will not get the greatest opportunity of life.

Until you can prove that you can Work to the best of their ability. Remember that

Do not try to escape from the present. Your current job is the most important thing you must do.

For a better future that still comes Not finding a perfect fit, you need to learn how to relax your own emotions.

Let the new feeling come in … Leading you forward After you have set Aunt and plot

In practice, you must be mindful of the central question. What should you do next?

Conceptual media that Consciousness can be found in By letting the subconscious mind guide Choose what the Election Commission and not long

You know what you should do. Believe in inspiration. And acting on it doesn’t disappoint you

Will take you to the right thing, which is the most happy, the title, inspiration and action immediately

You will find you have to open it wide. To accept the changes that are constantly occurring. If the actions are caused by yourself

You will not be guided. Until you have a need for leading it, step forward one step at a time

When changes come in Must know relief Even if you may not reach your goal as intended

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่