เพราะการไม่ตัดสินใจ

ความคิดนี่คือตัวฉุดรั้งให้เขาตกอยู่ในสภาพของเชลย

เพราะการไม่ตัดสินใจ ก็คือ การตัดสินใจ นั่นเอง!การที่ไม่รู้จักตัดสินใจ เป็นการสร้างความล้มเหลวให้กับตัวเอง

เพราะการไม่ตัดสินใจ

เพราะการไม่ตัดสินใจ ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าจะต้องทําอะไรบ้างในการสร้างสรรค์ แต่ไม่สามารถ ตัดสินใจหรือไม่ยอมตัดสินใจ

คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถเพียงพอ จึงต้องพบกับความล้มเหลวโดยตลอดถ้าคุณเพียงแต่ รู้จักการเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องให้กับชีวิต

ความมั่นใจจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมา เริ่มจากจุดที่คุณเป็นคุณการค้นพบอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนก็คือ

การเรียนรู้ที่จะมีชีวิต อยู่ในปัจจุบัน และการดํารงชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของวันการตั้งเป้าหมายทุกอย่าง ต้องทําด้วยความรอบคอบ

เพื่อที่ ๑.ได้ไม่หลงทางการตัดสินใจที่ผ่านมาแล้วนั้น อย่านําเก็บมาคิด เรือไปยึดติดอยู่กับมัน

จะนํามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อปัจจุบันเท่านั้นมีคนจํานวนมากมาย ที่มีชีวิตอยู่กับอนาคต จนลืมสิ่งที่จะต้อง ทําในวันนี้

การวางแผนเพื่ออนาคตแม้จะเป็นสิ่งสําคัญก็ตาม แต่ ความรู้สึกที่ได้รับนั้นก็ยังไม่พอใจ วุ่นวายใจระคนผิดหวัง เห็นได้ ว่าการทําเช่นนี้

เท่ากับเราได้หนีสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันการที่จะมีชีวิตที่ราบรื่นและสร้างสรรค์ คุณจะต้องสร้างนิสัยที่

จะกระทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในวันนี้ จนสุดความสามารถที่คุณทําได้หากคุณเรียนวิธีที่จะกระทํางานในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่พอใจ มากแค่ไหนก็ตาม แสดงว่าคุณได้มอบบทเรียนที่มีค่าในการสร้าง ความรุ่งเรืองให้ตนเอง

This is a traction that puts him in captivity.

Because the decision is not a decision! It is a failure for yourself.

Because of not making a decision despite Who knows what to do in creation but cannot decide or refuse to make decisions

 Think that he has no ability Therefore having to find a failure all the time if you only Knowing the right goals for life

Confidence will come to you very much. Starting from where you are you, the great discovery of a person’s life is

Learning to live In the present And living in each time of day, setting goals Must be done with care

For that 1. Can not get lost in the past decisions. Do not collect The boat is attached to it.

Can be used only at present, there are many people That lives with the future Until forgetting what to do today

Planning for the future, even though it is important, the feeling that I feel is still not satisfactory. Disappointed, people were disappointed to see that doing this

As much as we have escaped from the current reality. To live a smooth and creative life You have to create a habit that

Will do what is ahead of you today To the best of your ability. If you have learned the best way to do your job today,

It is not considered important, regardless of whether it is what makes you upset. How much Shows that you have given lessons to build Self-glory

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *