การทำงานของระบบ 

ลําดับการคิดของคนมนุษย์

การทำงานของระบบ ความคิดสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์ ได้แยกออกเป็นสองส่วน ทั้ง ที่ในความจริงเป็นหน่วยรวมอันซับซ้อนหนึ่งเดียวกันนั่นก็ คือร่างกายและจิตใจ

การทำงานของระบบ 

การทำงานของระบบ ความคิดของคนเรานั่นเองความคิดของมนุษย์ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ จิตสํานึก จิตใต้สํานึก และศูนย์รวมแห่งความคิดในการสร้างสรรค์

จิตสํานึก (Conseious Mind) เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ ที่เรา ค้นเคยมากที่สุด จิตสํานึกแปลและเชื่อมโยงความหมายข้อมูลกับ ความจํา

ที่เก็บไว้ใต้จิตสํานึก ประเมินและตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับรู้และกําหนดในการกระทําจิตสํานึกการรับรู้ตัดสินใจเชื่อมโยงแปลความหมายรองเอกขะเป็น2เท่าจิตใต้สํานึก (Subeonseious)

เป็นการควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติของร่างทั้งยามหลับยามตื่น เก็บความจําข้อมูลทุกอย่าที่ได้รับรู้จิตสํานึกการรับรู้การตัดสินใจเชื่อมโยง3ประเมินเก็บความจํา(อัตมโนภาพ)ควบคุมการทํางาน

แบบอัตโนมัติของร่างกายจิตใต้สํานึกจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก ได้สื่อถึงกันแบบ 2 ทาง คือ จิตสํานึก จะส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังจิตใต้สํานึกได้เต็มที่

แต่ในทางเดียวกัน ข้อมูล บางส่วนของจิตใต้สํานึกก็พร้อมที่จะส่งกลับมายังจิตสํานึกเช่นกัน และมากกว่าข้อมูลในส่วนอื่น อย่างเช่น เป็นความจําส่วนนอกที่เราใช้ กันอยู่ตลอดเวลา

System operation Scientific stuff Separated into two parts, both in truth and in one complex unit Is the body and mind

System operation The human mind is divided into 3 parts: consciousness, consciousness, and the center of creative thinking.

Conseious Mind is the most part of the mind that we have ever discovered. Consciousness translates and connects meaning, information and memory

Stored under consciousness Evaluate and decide what has been known and defined in consciousness, awareness, decision-making, linkage, secondary meanings, doubling (Subeonseious)

Is the control of the body’s automatic operation, both when sleeping when waking Collecting all the information that has been perceived, consciousness, awareness, decision-making, linking, 3 assessment, memory (self-concept), control of work

Automatic form of the mind under the conscious mind and consciousness Can communicate in 2 ways: consciousness will send information To the full mind

But in the same way, some information of the subconscious mind is ready to send back to the consciousness as well And more than other information, such as the outer memory that we use All the time

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *