ความเข้าใจภาษาอย่างง่าย

ความเข้าใจภาษาอย่างง่าย

การคํานวณ การนึกคิดการรับรู้เรื่องมิติ- ภาพที่เห็นจากส่วนรักซีกซ้ายรับภาพ ซีกขวาความคิดกับการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพร้อมกันได้

ความเข้าใจภาษาอย่างง่าย

การคํานวณ เพราะการทํางานคู่กันของ cerebrum ส่วนที่เป็นรอยหยักซึ่งอยู่ด้านบนของสมอง กับ cerebrum ความไวของความคิดกับความไวของการเคลื่อนไหว

ทํางานส่งเสริมกันไม่ได้แยกจากกันความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นจากการทํางานของ Limbic System ส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึก limbic system

เป็น ชื่อสั้น ๆ ของส่วนที่อยู่ภายในและภายใต้ cerebrum ส่วนประกอบ ที่สําคัญที่สุดของมันคือ Cingulate Gyrus

ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในสมอง ส่วนหน้ากิงก้านเซลล์ประสาท หรือ dendrite (มาจากภาษากรีก ที่แปลว่าต้นไม้)

ที่แตกแขนงออกไป มีหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลจากเซลล์ ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งคําว่า Arborization

เป็นคําที่ใช้เรียก โครงสร้างที่มีรูปร่างคล้ายกิ่งก้านของต้นไม้ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทกับกิ่งก้านทั้งหลายของมัน

เซลล์ประสาทแต่ละ เซลล์อาจจะได้รับข้อมูลจากเซลล์อื่นนับพันผ่านทางกิ่งก้านของมัน

Simple language understanding

Calculation of thoughts, perception of dimensions – images that are seen from the left love section. Right hemisphere, thoughts and movements occur simultaneously.

Because of the pairing of the cerebrum, the notched part of the brain and the cerebrum, the sensitivity of the mind and the sensitivity of the movement

Do not work, promote each other separately, the feelings we have for things Arises from the work of the Limbic System, which acts as a limbic system

Is the short name of the part inside and under the cerebrum. Its most important component is Cingulate Gyrus.

Which is deep into the brain The front of the stem, nerve cells or dendrite (from Greek That means tree)

That branched out Is responsible for passing data from cells One nerve to another cell, the word Arborization

Is the term used to call The structure is shaped like a branch of a tree caused by the connection of neurons and all its branches.

Each neuron Cells may receive information from thousands of other cells through their branches.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *