เซลล์ประสาท

เซลล์ประสาทที่ทำงานผ่านระบบสมองอนุภาคที่เล็กทั่วผิวหนัง

เซลล์ประสาท แต่ละเซลล์สามารถสื่อสารกับเซลล์ใดก็ได้ ใน จํานวนกว่าแสนล้านเซลล์นี้ ด้วยวิธีการเชื่อมโยงเข้าหากันโดยตรง หรือไม่ก็ผ่านทางเซลล์อื่น ซึ่งแต่ละเซลล์ก็อยู่ห่างถัดกันไปเพียงเล็ก น้อย เมื่อการเชื่อมโยงเกิดขึ้นได้จะเป็นความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ

เซลล์ประสาท

เซลล์ประสาท หาก เกิดขึ้นซ้ําบ่อยๆ ก็คงไม่ต่างจากนิสัยคน เช่น ถ้าเราฝึกซ้อมเทนนิส ทุกวันและ ถูกวิธี แน่นอนเราต้องเล่นดีขึ้น ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ ประสาทของเราถูกเชื่อมโยงเข้าหากันในรูปแบบต่างๆ ที่ซ้ํากันเซลล์นั้นเอง

 • Cingulate Gyrus (ส่วนหนึ่งของ LimbicSystem)
 • Frontal Cortex (ควบคุมการเคลื่อนไหวและการพูด)
 • Corpus Callosum (เนื้อเยื่อเชื่อมสมองซีกซ้าย และขวา)
 • Parietal Lobes (รับและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้สึก)
 • PreFrontal Cortex (ศูนย์กลางการวา แwuและสั่งกาsต่างๆ)
 • Occipital Lobes (รับและประมวลผลการมองเห็น)
 • Cerebral Cortex (พิวดํานนอกของสมองที่ครอบคลุม กลีบสมองทั้งสี่ส่วนที่แบ่งเป็นสมอซีกซ้ายและขวา)
 • Thalamus (ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับความ รู้สึกไปยังสมอบส่วนหน้า)
 • Amygdala (ส่วนของ Limbic System ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึก)
 • Hippocampus (ทําหน้าที่เก็บรวมความจําชนิดต่างๆทั้งสั้นและยาว)
 • Cerebellum (ควบคุมการทรงตัวการทํางาน ร่วมกันของอวัยวะและการวางแผน)
 • Brain Stem (ก้านสมอง ทําหน้าที่ควบคุมการทํางาน อัตโนมัติขอร่างกาย เช่น การหายใจการเต้นของหัวใจ)

Each neuron can communicate with any of the hundreds of millions of cells. By way of direct connection Or not through other cells Which each cell is only a small distance away from each other. When the linkage occurs, it becomes stronger

If repeated frequently It would not be different from people’s habits, such as if we practice tennis every day and the right way. That is because Our nerves are linked together in various ways. That duplicates that cell itself

 • Cingulate Gyrus (part of LimbicSystem)
 • Frontal Cortex (motion control and speech)
 • Corpus Callosum (left and right brain connective tissue)
 • Parietal Lobes (receive and process sensational information)
 • PreFrontal Cortex (Central to Wu and order s)
 • Occipital Lobes (receive and process vision)
 • Cerebral Cortex (covering the brain outside All four brain petals divided into left
 • and right hemispheres)
 • Thalamus (forward information about Feel to the front section
 • Amygdala (part of the Limbic System that acts on feelings)
 • Hippocampus (collects various types of short and long memory)
 • Cerebellum (control the balance of work Sharing of organs and planning)
 • Brain Stem (brain stem is responsible for controlling the operation Auto ask the
 • body, such as breathing, heartbeat)

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *