กระบวนการ

กระบวนการของประสิทธิภาพ

กระบวนการ วิธีการหรือการกระทำใดๆที่นำไปสู่ผลสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆอันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน

กระบวนการ

กระบวนการ ไม่ว่าจะมีวิธีการดำเนินการหรือประกอบการ ที่มีคุณภาพสูงสุดในการดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ

อย่างไรก็ตามการดำเนินการใดๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรณ ขณะนั้นด้วยว่ามีคุณภาพและปริมาณเพียงใด

หากมีคุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพได้นั้นจะต้องใช้ในปริมาณน้อยจึงจะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ

ต่างกันกับทรัพยากรที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพต่ำที่จะต้องเลือกวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรออกมา

ให้ได้มากที่สุดจึงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าคําจํากัดความเหล่านี้ ได้บอกถึงลักษณะ ความเป็นไปของ อารมณ์ ความคิด จิตใจ ร่างกายฯลฯ

เป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายในของคนที่สามารถแสดงออก มาให้เห็นได้อย่างชัดเจนขอแต่ละคน และมีความหมายต่อหลายอย่าง

ชีวิตประจําวันของคนเป็นอย่างมาก คุณเห็นด้วยหรือไม่โอลิเวอร์ เวลเดลโอล์ม“จิตใจมนุษย์ เมื่อขยายไปสู่แนวคิดใหม่ ก็จะไม่มีวันย้อนกลับไปสู่มิติเดิมของมันอีก”

Any process, method or action that leads to success by using various resources including natural resources, labor, capital

Process, whether there is a method of operation or operation With the highest quality to perform at its full potential

However, any action depends on the resources at At that time, how much quality and quantity

If there is a lot of quality, the use of the full potential will require a small amount to be called effective.

 Differing with resources that are large but low quality that have to choose the way to pull out the potential of resources

So as to be called effective, can be seen that these definitions Have told the characteristics The possibility of emotions, thoughts, minds, bodies, etc.

Is the behavior within the person who can express To clearly see each one And has many meanings

The daily life of people is enormous. Do you agree? Oliver Vailel Olm “Human Mind When expanding into a new concept Will never go back to its original dimension again. “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *