เป็นความสามารถ

ประสิทธิภาพ

เป็นความสามารถ ที่ในการใช้ความรู้ที่ทําให้เกิด ผลดีของการกระทํา หรือหมายถึง ระดับของการใช้ศักยภาพ

เป็นความสามารถ

เป็นความสามารถ จิตใต้สํานึก เป็นตัวควบคุมระบบการทํางานของร่างกาย เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ ความจําทุกอย่าง โดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า

อัตมโนภาพ เป็นภาพความคิด ที่เรามีต่อตัวเราเองและ เป็น สิ่งที่กําหนดความสําเร็จของมนุษย์ และกําหนดพฤติกรรมการ แสดงออกของมนุษย์

แต่คุณอย่าลืมนะว่า ถ้าหากคนเราไม่มีแรงจูงใจ ความสําเร็จก็ ไม่ย่างกรายเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอน

ความสําเร็จ เป็นการทําสิ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายให้กลายเป็น ความจริงตามที่ต้องการคนเราจะพบความสําเร็จได้ต่อเมื่อได้ตั้งใจ และทุ่มเท ในการลงมือทําในสิ่งที่ตนมุ่งหวังและต้องการ

ความสุข เป็นภาวะอารมณ์ทางจิตใจ ที่เกิดจากการทําให้ ตัวเองพอใจ สมหวังในสิ่งที่ต้องการ และมันเป็นแรงส่งให้เกิดความ กระตือรือร้นให้เราพุ่งสู่จุดหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

Is the ability In the use of knowledge that causes The good effect of action or means of the level of potential use

Is the ability of the mind under the control of the body’s work system Is a knowledge gathering center Every memory Through the five senses

Attitude is a conceptual image Which we have for ourselves and what determines the success of man And determine behavior Human expression

But you don’t forget that If people do not have motivation Success Not to come to you for sure

Success is what we aim to become. The truth as needed

People will find success only when they are determined and dedicated to doing what they want and want.

Happiness is a mental emotional state. Caused by making yourself satisfied, fulfilling what you want And it is a force to generate Enthusiastically allowing us to reach the destination faster.

Efficiency means any process, method, or action that leads to success By using various resources

Including natural resources, labor, capital and methods of operation or operation With the highest quality to perform at its full potential

However, any action depends on the resources at that time, as well as the quality and quantity.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *