เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ

บทที่ 7 มารู้จัก คํากําจัดความ

 เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ ในเนื้อหนังสือมากขึ้น คุณ ต้องอ่านคําจํากัดความพร้อมทั้งทําความเข้าใจไปด้วย ซึ่ง จะเป็นการร่ายต่อคุณมากขึ้น

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ การควบคุมหรือบัญชาจิตใจ เป็นการชี้นําเพื่อให้ตัวเองไปสู่ จุดมุ่งหมาย ตามที่ตนต้องการและเป็นเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ล่วงหน้า

ศักยภาพ เป็นความรู้ความสามารถที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิด รวมถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ประสิทธิภาพ เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ที่ทําให้เกิด ผลดีของการกระทํา หรือหมายถึง ระดับของการใช้ศักยภาพ

จิตใต้สํานึก เป็นตัวควบคุมระบบการทํางานของร่างกาย เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ ความจําทุกอย่าง โดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า

อัตมโนภาพ เป็นภาพความคิด ที่เรามีต่อตัวเราเองและ เป็น สิ่งที่กําหนดความสําเร็จของมนุษย์ และกําหนดพฤติกรรมการ แสดงออกของมนุษย์

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจในเนื้อหนังสือมากขึ้น คุณ ต้องอ่านคําจํากัดความพร้อมทั้งทําความเข้าใจไปด้วย ซึ่ง จะเป็นการร่ายต่อคุณมากขึ้น

การควบคุมหรือบัญชาจิตใจ เป็นการชี้นําเพื่อให้ตัวเองไปสู่ จุดมุ่งหมาย ตามที่ตนต้องการและเป็นเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ล่วงหน้า

ศักยภาพ เป็นความรู้ความสามารถที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิด รวมถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

In order for you to have more understanding of the book, you must read the definitions as well as understand which will make you more active.

Mind control or command It is a guide to allow yourself to reach your desired goals and be the goals you have set in advance.

Potential is the knowledge and ability that humans have since birth. Including knowledge gained from past experiences

Efficiency is the ability to use knowledge that causes The good effect of action or means of the level of potential use

The mind under control is the body’s control system. Is a knowledge gathering center Every memory Through the five senses

Attitude is a conceptual image Which we have for ourselves and what determines the success of man And determine behavior Human expression

In order for you to have more understanding of the book, you must read the definitions as well as understand which will make you more active.

Mind control or command It is a guide to allow yourself to reach your desired goals and be the goals you have set in advance.

Potential is the knowledge and ability that humans have since birth. Including knowledge gained from past experiences

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *