ความคิด

คุณคิดว่ามีเหตุผลหรือไม่

ความคิด กับการที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองจะไปได้ ถึงกับให้คนอื่นมาออกความคิด มาเลือกเป้าหมายแทนคุณ!ข้อสําคัญของการควบคุมบัญชาจิตใจการควบคุมบัญชาจิตใจ เราต้องกําหนดจุดมุ่งหมายไว้ ล่วงหน้า

ความคิด

ความคิด เพื่อทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีความหมายสําหรับชีวิต ใน อนาคต เมื่อมีตัวกําหนดเราที่สามารถไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้มนุษย์เปรียบเช่นเครื่องยนต์ถ้าจะเปรียบไปจิตใจของคนก็เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ต้องมี ผู้ ควบคุมและกําหนดทิศทางให้กับมัน

จะให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา มันก็ ย่อมไปตามที่เรา ควบคุมมนุษย์ เป็นพวกที่มักจะถูกกระตุ้นให้เดิน หน้าเข้าสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับพวกเขามาก โดยที่ พวกเขาเองก็ไม่รู้มาก่อนว่า ทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้ หากเขาไม่ได้มุ่ง หน้าสู่จุดหมาย ผลที่เขาได้รับกลับมาคือ ความผิดหวัง ล้มเหลว

เพราะโดยธรรมชาติแล้ว การแสดงออกอย่างเปิดเผย และเป็น ไปตามปกติ ในขณะที่เขามุ่งมั่นไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ ทําให้เกิดความ ภาคภูมิใจ ที่จะเป็นแรงส่งในการมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาจะเต็มไปด้วยความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

Do you think there is a reason?

The idea of ​​not knowing that you can go Even though letting others come out of their thoughts Come to choose a goal instead of you! The key to controlling the mind, controlling the mind command We must determine the purpose in advance.

Thinking to make sense that it is a meaningful thing for future life. When there is a body that determines us that can go to a set destination, humans are like engines. There must be a controller and direction for it.

Will turn left, turn right, it will go as we control human beings who are often urged to walk Face into the destination Which is very important to them, without them knowing that Why is it like this? If he doesn’t aim Face to destination The result he received was disappointment.

Because by nature The expression is open and normal as he strives towards the goal. Resulting in pride that will be a force to move towards a clear goal When this He will be filled with happiness no matter what happens.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *