สองภาพพจน์ที่แตกต่าง

บทที่ 2 สองภาพพจน์ที่แตกต่าง

คุณมีความปรารถนาเล็กๆ อยู่ภายในใจที่อยากจะ กระทําในบางสิ่งบางอย่างหรืออยากจะเป็นคนอีก แบบหนึ่ง จะนําซึ่งความสุขความพึงพอใจ และความสงบอันลึกซึ้ง ของจิตใจมาสู่ชีวิตของคุณ
คุณรู้ใช่มั้ยว่า คุณมีความปรารถนาเช่นนี้ แม้จะเป็นเพียงแค่ ความต้องการที่ไม่อาจเป็นจริง แต่มันก็ฝังใจคุณอยู่ นั่นคือ สัญญาณ ที่บ่งชี้ว่าสิ่งนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะคุณได้สร้างภาพสองแบบ ที่เกี่ยวกับตัวเองขึ้นในใจ

สองภาพพจน์ที่แตกต่าง

คุณมีความปรารถนาเล็กๆ ภาพแรก เป็นภาพของคนที่คุณเป็นอยู่ คนที่มีหลายสิ่งหลาย อย่างที่คุณไม่ชอบภาพที่สอง เป็นภาพของคนที่คุณอยากจะเป็น คนที่ให้ความ รู้สึกผ่อนคลายเต็มไปด้วยชีวิตชีวา กระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นใน ตนเอง มีจิตใจแน่วแน่พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา และเอาชนะต่อ อุปสรรคทั้งปวง และเป็นคนที่ได้รับความนับถือจากทุกคนที่รู้จักตัว
คุณหากเปรียบไปแล้ว… มันไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา เพื่อ แกล้งล้อคุณเล่น
และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แทรกซึมเข้าไปในตัวคุณ เพื่อให้เป็นสื่อ ที่ นําความอึดอัดใจและความทุกข์ให้กับคุณ
ความต้องการของคุณที่ถูกผลักดันมาจากแรงกระตุ้นภายในตัว นั้นธรรมชาติได้สร้างแรงกระตุ้นเหมือนหนึ่งว่า เป็นกลไกภายในตัว ของคุณ ที่ช่วยให้คุณ เติบโต แตกฉานทั้งทางจิตและวิญญาณอย่าง ต่อเนื่อง ตราบจนอายุขัยแห่งชีวิตคุณ
สิ่งที่คุณต้องการก็คือ ความรู้สึกที่มั่นคงและปลอดภัย ได้รับ ความรัก มีคนให้ความสําคัญ ได้รับความจริงใจ เป็นที่ต้องการและ เป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้คนทั่วไป ความต้องการนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณ คนเดียวเท่านั้น มนุษย์ทั้งโลก ต่างก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เช่นกัน
การนําเสนอของหนังสือเล่มนี้ จะมีเนื้อหาที่คุณเห็นได้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรบ้าง ที่จะให้กลไกที่อยู่ในตัวของคุณ ถูก นําออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อสําคัญ คุณจะต้อรทําอย่างไร จึงจะควบคุม บังเหียน เพื่อการเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นวิลเลี่ยม แชนนิ่ง“มนุษย์ทุกคนคือ หนังสือเล่มหนึ่ง ถ้าคุณรู้วิธีที่จะอ่านเขา”
Chapter 2 Two different images

You have many wishes Within the heart that wants to Doing something or wanting to be another person will bring happiness and satisfaction. And deep peace Of the mind comes to your life
You know, right? You have this desire Even just Needs that may not be true But it is your heart that is the sign that this thing can happen Because you have created two images That’s about yourself in the heart

The first picture is a picture of who you are. People with many things As you don’t like the second picture It is a picture of someone you want to be a person who feels relaxed, full of life, enthusiasm, self-confidence, a strong heart, ready to face problems and overcome all obstacles. And is a person who has earned respect from everyone who knows himself
If you compare … It’s not a natural thing created to tease you, and it’s not something that penetrates into you. To be a medium that brings you the embarrassment and suffering for you

Your needs are driven by internal motivation. That nature has created an impulse as Is a mechanism within your body that helps you grow and become both spiritual and spiritual, until the life of your life

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่