คุณสามารถพิสูจน์

คุณสามารถพิสูจน์ได้จาก การลงมือทํา

คุณสามารถพิสูจน์ ได้จากการลงมือทําวิธีเดียวที่จะล่วงรู้ นั่นคือการทดลองประสิทธิภาพของความคิด ต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้ มีหนทางเดียวคือ การเปลี่ยนแปลงความคิด ให้เป็นการกระทํา และนั่นก็คือคุณต้องลงมือทดลองทํา แล้วตัดสิน อย่างยุติธรรมว่า ความคิดเหล่านี้ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพมากหรือ น้อยเพียงใด การโต้แย้งหรือคําอธิบายต่างๆ ไม่อาจจะบอกให้คุณรู้ ได้ว่า ทฤษฎีเหล่านี้ ใช้ได้ผลหรือไม่เพียงใด

คุณสามารถพิสูจน์

คุณสามารถพิสูจน์ หากคุณได้ลงมือทดลองทําไปแล้ว เป็นเวลา 21 วัน คุณก็ สามารถตัดสินได้ด้วยตัวคุณเอง (หากคุณที่ต้องการพบกับความ เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ คุณจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาตเราขอยืนยันว่า ถ้าคุณได้ลงมือทําตามความคิด ตาม หลักสูตรที่เข้าใจง่ายในหนังสือเล่มนี้ ไม่ช้าไม่นานจะเกิดผล ที่วัดได้อย่างชัดเจนแน่นอน

เวลาของคุณที่ได้ลงทุนไปกับโครงการนี้ ไม่เพียงแต่คุณจะได้ รับผลสําเร็จเท่านั้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่า คุณได้ลงทุนล่วงหน้าไป ถึงอนาคตข้างหน้า ความสําเร็จ รวมถึงความสุขได้ยืนรอคุณอยู่เบื้อง หน้าแล้ว

กลยุทธ์แห่งความสําเร็จมีหนังสือมากมาย เกี่ยวกับกลยุทธ์แห่งค

ตร์แห่งความสําเร็จ ส่วนมาก มักจะเขียนขึ้นราวกับว่า มีความจริงที่แอบแฝง ซับซ้อนอยู่ในหนังสือ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีความลับ ความลึกลับใดๆ แอบแฝงสักนิด เพราะแนวทางที่เราจะก้าวสู่ความสําเร็จได้นั้น กลับราบรื่น ง่ายดาย เกินคาดจนคุณสามารถจะเรียนรู้ และเป็นเจ้าของมันได้ไม่ยาก

ทําไมคนเราจึงไม่ประสบความสําเร็จเคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า มีคนจํานวนไม่น้อยที่ดูเหมือนว่า เขา ผู้นั้นจะมีคุณสมบัติที่ครบเครื่องเหมาะกับการเป็นผู้ประสบ ความสําเร็จอย่างครบครัน แต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เห็น แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถ การศึกษาดี บุคลิกภาพโดดเด่น สะดุดตา รวมถึงมีความสามารถพิเศษที่แล้วทําไม… พวกเขาถึงไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่น่าจะ

Louiucinareobloch ในทางกลับกัน มีคนจํานวนไม่น้อยที่ขาดคุณสมบัติ ดังกล่าว แต่พวกเขากลับสามารถเป็นบุคคลที่ประสบความ สําเร็จในวงการธุรกิจ มีชีวิตครอบครัวเป็นปึกแผ่น รวม ถึงความมีหน้ามีตาในสังคม

คนทั่วไปมีน้อยราย ที่ไม่ได้เป็นคนล้มเหลวเพียงเพราะว่า พวกเขาไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษา หรือความสามารถพิเศษ สาเหตุ สําคัญที่พวกเขาเป็นเช่นนั้นก็เพราะพวกเขาไม่ลงมือทํา

และที่สําคัญอีกประการก็คือ คนเราส่วนมากใช้ชีวิต ผ่านไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย นั่นเป็นเพราะ พวกเขาไม่รู้ว่า ตัวเอต้องการอะไร หรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของพวก เขาอยู่ตรงไหน สิ่งที่เข้ามาในชีวิตของพวกเขาเป็นไปเพราะ ความบังเอิญ มากกว่าที่พวกเขาจะเลือกด้วยตัวเอง

หากมีใครสักคนเลิกเสาะแสวงหาความสุขที่ไร้สาระหาแก่นสาร ไม่ได้ โดยเริ่มหันมาค้นหาความสําเร็จ เพื่อพบกับความสุขที่แท้จริง แล้วจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นในชีวิตของเขานั่นคือ “จุดหักเห” ซึ่งเป็นสิ่งที่ มีอยู่ในชีวิตของทุกบุคคลที่ประสบความสําเร็จ

การเกิดจุดหักเหขึ้นในชีวิตคือ ก้าวแรกของการเดินทางที่นํา คุณไปสู่ความสําเร็จมีเพียงตัวคุณเท่านั้น ที่สามารถจะทําสิ่งนี้ได้

หากจุดหักเหได้เกิดขึ้นในชีวิตคุณ จงรู้ไว้เถิดว่า คุณกําลัง มุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จ พร้อมด้วยความสุขที่เพิ่มมากว่าเดิม การทําเช่นนี้ช่วยทําให้จิตใจของคุณมั่นคงรู้ว่าต้องทําอย่างไรต่อไปถึงจะ ทําให้พลังแห่งความสามารถของความมานะพยายาม อันเต็มเปี่ยม ของคุณ เต็มไปด้วยพลังผลักดันให้คุณก้าวไปสู่ชีวิตที่ประสบความ สําเร็จปัจจัยกําหนดความสําเร็จ โด2500

มีใครรู้บ้างว่า เครื่องยนต์กับหัวใจ มีส่วนเหมือนกันตรงไหนสองสิ่งนี้ มีส่วนเหมือนกันตรงที่ เมื่อเปิดออกมาและ ใช้ถูกทางสามารถทํางานได้เต็มพิกัดนักจิตวิทยาได้ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ของเราทั้งหมดนั้น เป็นความ

ของ คุณสมบัติส่วนตัว ดังเช่นสิ่งต่อไปนี้เพียงแค่ 15% ส่วนที่เหลืออีก 85 % ถูกจัดอยู่ในรูปแบบ

15% :ความรู้ทางวิชาชีพ85% •คุณสมบัติส่วนตัว

ปัจจัยที่กําหนดความสําเร็จการมุ่งสู่จุดหมายที่หวังไว้ การพักผ่อนคลายอารมณ์ ความจําดีเลิศ ความเชื่อมันตัวเองสูง ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นมิตรที่ดี สงบสุขุมเยือกเย็น จิตใจแน่วแน่มั่นคง ความกระตือรือร้นเต็มเปี่ยม ความกล้าหาญ ทระนง ความสามารถในการเจรจา ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่น

cusablosulni bono พิชิตใจตัวเอง

ในเมื่อมนุษย์มีความสามารถเปิดหอบจักรวาล กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตพิชิตความลี้ลับในหัวอวกาศได้ สําเร็จได้ไม่ยากเกินกําลังความสามารถ

แต่ทําไม สิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง มนุษย์กลับไม่สามารถที่จะ พิชิตมันได้สิ่งนั้นก็คือ การยกระดังจิตใจของตนเอง ทําไมถึงทําไม่ ได้ มันยากนักหรือ

อารมณ์ เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในหมู่มนุษย์ว่า หากมีการระเบิดอารมณ์แห่งความเกลียดชัง อาฆาตแค้นพยายบาท ออกมา วินาทีนั้น! มันจะกระชากมนุษย์ให้ย้อนกลับไปสู่อดีตที่เต็มไป ด้วยความป่าเถื่อน ทําลายล้างซึ่งกันและกัน

ไม่ว่า… เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากมายเพียงใดก็ตาม เหตุการณ์ที่รุนแรงก็ทยอยตามมาเป็นลูกคลื่น อย่างไม่สิ้นสุด เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า

แม้มนุษย์จะเป็นผู้สร้างเครื่องเทคโนโลยีขึ้นมาจาก สมองอันชาญฉลาด แต่ในความเป็นจริง มนุษย์กลับไม่ได้ ฉลาดลําดับที่เทคโนโลยีได้ระบุไว้

You can prove Can be obtained from taking action, the only way to know That is the experiment of the effectiveness of various ideas of this book. There is only one way. Change of ideas To act And that is, you have to act, experiment, and judge fairly How are these ideas effective or effective? Arguments or explanations Could not tell you that these theories How effective?

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่