จุดมุ่งหมาย

บทที่ 1 จุดมุ่งหมายของหนังสือ…เพื่อคุณ

จุดมุ่งหมาย หลักขอ5เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เพื่อช่วย ปรับเปลี่ยนคุณให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม อย่างที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้ รวมไปถึงชีวิตทุกซอกทุก มุมของคุณจุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมาย หากคุณได้อ่านเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ คุณจะทิ้ง! เมื่อคุณได้ พบว่าความคิดของคุณได้ขยายขอบเขตอย่างไร้สิ่งปิดกั้น และคุณ สามารถเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณ

ด้วยเนื้อหาที่มีความแตกต่างจากหนังสือที่คุณเคยอ่าน นั่นก็ คือ มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นตัวนําชี้ทางที่มีประโยชน์ ต่อคุณอย่างมหาศาล

ยอมรับต่อความเป็นไป ในสองลักษณะ

ในขณะที่คุณเข้าใจหลักการต่างๆ ตามขั้นตอนมากขึ้น จากขั้น ตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง ย่อมเชื่อได้ว่า คุณยอมรับหลักการนั้น เข้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ในสองลักษณะก็ตาม

ตามหลักการคุณอาจจะยอมรับว่า เป็นแบบฝึกหัด ทางจิตในที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับ จิตวิทยาที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริญ และควรค่าในการ ประเมินตัดสินใจด้วยความรอบคอบ

หากนี่เป็นสิ่งที่คุณคิด คุณก็กําลังจะก้าวเข้าสู่จุดที่คุณเข้า ง่ายมากขึ้นไปอีก คุณจะรู้ว่าคนเราจะมี ปฏิกริยาตอบสนอง กระทํา อย่างไร และเพราะอะไร

คุณจะมีความรู้สึกได้ว่า ถ้าคุณต้องการที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง มากขึ้น คุณก็สามารถทําได้ ทําให้ตัวของคุณกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ

ในทางกลับกัน คุณอาจจะลองทดสอบหลักการ ความคิดง่ายๆ ของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ หากพบว่าคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อถือยึดมั่น ในสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากคุณได้ทดลองทําตามความคิด ความรู้เล็กๆ น้อยๆ ปรากฏว่าได้ผล นั่นก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว

ถ้าเพียงคุณยอมทําตาม คุณอาจจะพบว่า กลยุทธ์เหล่านี้ได้ผล เดีเกินความคาดหมาย

ถ้าคุณมีความรู้สึกเช่นนี้ รู้มั้ยว่า คุณกําลังก้าวเข้า สู่ช่ว5เวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของชีวิตคุณ และขั้นตอนทาง ปัญญาของคุณ จะพัฒนากว้างไกลขึ้น และสามารถพลิก พันชีวิตส่วนที่เหลือของคุณได้อย่างแท้จริง

ประสบการณ์เป็นหลักฐาน

ในบางครั้งการที่จะกล่าวคําแนะนําที่ดีที่สุดเกี่ยวกับปรัชญาที่ เราอยากให้คุณได้รับรู้ก็คือ คําบอกที่ว่า

เราเชื่อว่า แต่ละคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสุข พวกเขาต้องมา “เรียนรู้” กับการที่จะมีความสุข

เราขอยืนยันความคิดนี้ จากหลักฐานที่มาจากประสบการณ์ และจากการสังเกตของเรา ความคิดเหล่านี้ได้ทําให้เรามีความสุข เกิดความสงบในจิตใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลา ใดก็ตาม เราได้ทําตามความคิดเหล่านี้

มีมายาางที่จะกล่าวถึงนั้น เป็นสิ่งที่ ความคิดและกลยุทธ์ หลายอย่างที่จะกล่าวถึงการบันทึกไว้ เป็นสิ่งที่ได้รับ การทดสอบหลายครั้ง และยืนยันถึงความถูกต้องมานับไม่ถ้วนสําหรับความคิดบางอย่าง อาจจะเป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว

และในบางอย่าง ก็อาจจะดูเหมือนว่า ธรรมดา เป็นสิ่งเรียบง่าย เกินไปเนื้อหาในหนังสือบอกคุณได้

พวกเราทุกคน พยายามที่จะเก็บเกี่ยวจากการมีชีวิตให้มาก ที่สุดนั่นคือ เรียนให้มากขึ้น ลงมือทําให้มากขึ้น และอยากเป็นในสิ่งที่ มากเกินไปกว่าที่ตัวเองจะเป็นได้

หนังสือเล่มนี้ จะบอกให้คุณรู้ว่า ทําอย่างไร อีกละ สามารถก้าวสู่เป้าหมายได้เร็ว  สามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ 0 สามารถสร้างทัศนคติให้ได้รับสิ่งที่เราต้องการ  สามารถเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จได้เร็ว

งการ

Chapter 1 The aim of the book … for you

The main aim is to request 5 content in this book to help you change to be a more powerful person. As you did not expect it to be Including life in every corner of your life

If you have read the contents of this book, you will leave! When you find that your thoughts have expanded without boundaries and you can understand your true self

With content that is different from the books you have read that is focused on serious practice Which will be a useful guide To you immensely
Accepting the two characteristics

While you understand the principles Step by step from one step to another Believe that You have accepted that principle in any manner. In two ways

In principle, you may accept that Is an exercise Mental in a very interesting Which provides knowledge about Psychology that can be used in life And should value Evaluate, decide carefully

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่